Ads 468x60px

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Thứ tư, 26 tn

Bđ1, G 9:

Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói :
2Quả thật, tôi biết rõ thế này : Trước nhan Thiên Chúa,
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được ?
3Nếu ai thích tranh luận với Người,
thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.
4Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh,
đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn ?
5Người chuyển núi dời non mà chúng không hay,
Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ,
6Người làm rung chuyển móng nền cõi đất
và cột trụ của nó phải lung lay.
7Người ra lệnh là mặt trời không mọc,
Người niêm ấn lên các vì sao.
8Duy mình Người trải rộng các tầng trời,
đạp lên trên ba đào biển cả.
9Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,
chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam.
10Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò
và những điều kỳ diệu không đếm xuể.
11Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy,
Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra.
12Này Người bắt đi, ai giành lại được ?
Ai dám hỏi Người : “Ngài làm gì thế ?”
14Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao ?
15Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,
nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót.
16Tôi có kêu cầu và Người đáp lại,
tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.
Job answered his friends and said:
I know well that it is so; but how can a man be justified before God?
Should one wish to contend with him, he could not answer him once in a thousand times.
God is wise in heart and mighty in strength; who has withstood him and remained unscathed?
He removes the mountains before they know it; he overturns them in his anger.
He shakes the earth out of its place, and the pillars beneath it tremble.
He commands the sun, and it rises not; he seals up the stars.
He alone stretches out the heavens and treads upon the crests of the sea.
He made the Bear and Orion, the Pleiades and the constellations of the south;
He does great things past finding out, marvelous things beyond reckoning.
Should he come near me, I see him not; should he pass by, I am not aware of him;
Should he seize me forcibly, who can say him nay? Who can say to him, "What are you doing?"
How much less shall I give him any answer, or choose out arguments against him!
Even though I were right, I could not answer him, but should rather beg for what was due me.
If I appealed to him and he answered my call, I could not believe that he would hearken to my words.
Đọc tiếp »

Thứ tư, 26tn


Đọc tiếp »

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Thứ hai, 26 tn

Bài đọc (Bđ) 1, Gióp (G) 1 :
Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi từ đâu tới ?” Xa-tan thưa với Đức Chúa : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” 8 Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác !” 9 Nhưng Xa-tan thưa lại với Đức Chúa : “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng ? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao ? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. 11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt !” 12 Đức Chúa phán với Xa-tan : “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.” Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.
13 Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, 14 thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp : “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, 15 dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa : “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 17 Người này còn đang nói thì một người khác về thưa : “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 18 Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa : “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, 19 thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà ; nhà sập xuống đè trên đám trẻ ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”
20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy 21 và nói :
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi :
xin chúc tụng danh Đức Chúa !”
22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng đạo đức thẩm sâu, và đức tin kiên cường của ông Giób, để biết cầu nguyện và sống theo ông : “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi :
xin chúc tụng danh Đức Chúa !”... Amen.
One day, when the angels of God came to present themselves before the LORD,
And the LORD said to Satan, "Whence do you come?" Then Satan answered the LORD and said, "From roaming the earth and patrolling it."
And the LORD said to Satan, "Have you noticed my servant Job, and that there is no one on earth like him, blameless and upright, fearing God and avoiding evil?"
But Satan answered the LORD and said, "Is it for nothing that Job is God-fearing?
Have you not surrounded him and his family and all that he has with your protection? You have blessed the work of his hands, and his livestock are spread over the land.
But now put forth your hand and touch anything that he has, and surely he will blaspheme you to your face."
And the LORD said to Satan, "Behold, all that he has is in your power; only do not lay a hand upon his person." So Satan went forth from the presence of the LORD.
And so one day, while his sons and his daughters were eating and drinking wine in the house of their eldest brother, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the asses grazing beside them, and the Sabeans carried them off in a raid. They put the herdsmen to the sword, and I alone have escaped to tell you."
While he was yet speaking, another came and said, "Lightning has fallen from heaven and struck the sheep and their shepherds and consumed them; and I alone have escaped to tell you." While he was yet speaking, another came and said, "The Chaldeans formed three columns, seized the camels, carried them off, and put those tending them to the sword, and I alone have escaped to tell you." While he was yet speaking, another came and said, "Your sons and daughters were eating and drinking wine in the house of their eldest brother, when suddenly a great wind came across the desert and smote the four corners of the house. It fell upon the young people and they are dead; and I alone have escaped to tell you." Then Job began to tear his cloak and cut off his hair. He cast himself prostrate upon the ground, and said, "Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back again. The LORD gave and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD!"

In all this Job did not sin, nor did he say anything disrespectful of God. 

Đọc tiếp »

Thứ hai, 26tn

 


Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

CHÚA NHẬT 26TN

 


Đọc tiếp »

CN 26 tnA

Bđ1, Ed 18 :

Có lời Đức Chúa phán như sau : “Các ngươi nói : ‘Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.’ Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây : Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng ? 26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. 28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.”
Bđ2, Pl 2 :
Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, 2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. 5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su...
Tin Mừng, Mt 21 :
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
Suy niệm :
Thế giới đang thay đổi, mọi tạo vật đều chuyển đổi, con người cũng biến đổi tốt hơn hoặc tệ hơn...
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con và thế giới trở nên xấu đi, nhưng giúp chúng con khi thoát khỏi đại dịch này, trở nên ngày một tốt hơn cho Chúa và cho nhau... Amen.
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

MỤC VỤ THÁNG 10

Đọc tiếp »

Thứ bảy, 25 tn, bài đọc 1

Gv 11 :

Này bạn thanh niên,
cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,
và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ :
cứ chiều theo ước muốn của lòng mình
và những gì mắt mình ưa thích.
Nhưng bạn phải biết rằng :
về tất cả những điều đó,
Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.
10Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn,
khử trừ đớn đau khỏi thân xác,
vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.
121Giữa tuổi thanh xuân,
bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới,
đừng chờ cho năm tháng qua đi,
những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói :
“Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả !”
2Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
3Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,
chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,
các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,
các bà nhìn qua cửa sổ : chỉ nhìn thấy lờ mờ.
4Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
5Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
6Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.
7Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.
8Ông Cô-he-lét nói :
“Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả !”
Rejoice, O young man, while you are young and let your heart be glad in the days of your youth. Follow the ways of your heart, the vision of your eyes ; Yet understand that as regards all this God will bring you to judgment.
Ward off grief from your heart and put away trouble from your presence, though the dawn of youth is fleeting.
Remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years approach of which you will say, I have no pleasure in them;
Before the sun is darkened. and the light, and the moon, and the stars, while the clouds return after the rain;
When the guardians of the house tremble, and the strong men are bent, And the grinders are idle because they are few, and they who look through the windows grow blind;
When the doors to the street are shut, and the sound of the mill is low; When one waits for the chirp of a bird, but all the daughters of song are suppressed;
And one fears heights, and perils in the street; When the almond tree blooms, and the locust grows sluggish and the caper berry is without effect, Because man goes to his lasting home, and mourners go about the streets;
Before the silver cord is snapped and the golden bowl is broken, And the pitcher is shattered at the spring, and the broken pulley falls into the well,
And the dust returns to the earth as it once was, and the life breath returns to God who gave it.
Vanity of vanities, says Qoheleth, all things are vanity!
Đọc tiếp »

Thứ bảy, 25 tn


 

Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Giảng viên 3 :

1Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ; một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
5một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ; một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
7một thời để xé rách, một thời để vá khâu ; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
8một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ?
10 Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm.
11 Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

There is an appointed time for everything, and a time for every thing under the heavens.
A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to uproot the plant.
A time to kill, and a time to heal; a time to tear down, and a time to build.
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance.
A time to scatter stones, and a time to gather them; a time to embrace, and a time to refrain from embraces.
A time to seek, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away.
A time to rend, and a time to sew; a time to be silent, and a time to speak.
A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace. What advantage has the worker from his toil?
I have considered the task which God has appointed for men to be busied about.
He has made everything appropriate to its time, and has put the timeless into their hearts, without men's ever discovering, from beginning to end, the work which God has done.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

ĐTC Phanxicô, 16/09/2020

CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG (trái đất)
“Những ai biết cách chiêm niệm sẽ dễ dàng bắt tay vào việc cố gắng thay đổi những gì đang tạo ra suy thoái và tổn hại cho sức khỏe. Họ sẽ cố gắng giáo dục và cổ vũ các thói quen sản xuất và tiêu thụ mới, để góp phần vào một mô hình tăng trưởng kinh tế mới bảo đảm việc tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta và tôn trọng người ta. Người chiêm niệm trong hành động: điều này quả tốt đẹp! Mỗi người chúng ta nên là người bảo vệ môi trường, sự trong sạch của môi trường, tìm cách kết hợp kiến thức tổ tiên của các nền văn hóa lâu đời hàng thiên niên kỷ với kiến thức kỹ thuật mới, để lối sống của chúng ta luôn bền vững.

Cuối cùng, chiêm niệm và quan tâm: đó là hai thái độ chỉ cho ta cách sửa chữa và tái cân bằng mối tương quan của chúng ta trong tư cách con người nhân bản với sáng thế.

Thường thường, mối tương quan của chúng ta với sáng thế dường như là mối tương quan giữa những kẻ thù: phá hủy sáng thế vì lợi ích của chúng ta. Khai thác sáng thế vì lợi nhuận của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng điều đó sẽ phải trả giá rất đắt; chúng ta đừng quên câu nói của người Tây Ban Nha: “Chúa luôn tha thứ; đôi khi chúng ta tha thứ; thiên nhiên không bao giờ tha thứ ”. Hôm nay tôi đọc trên báo về hai băng sơn lớn ở Nam Cực, gần biển Amundsen: chúng sắp sụp đổ. Điều này sẽ rất khủng khiếp vì mực nước biển sẽ dâng cao và việc này sẽ mang lại rất nhiều khó khăn và gây ra rất nhiều tai hại. Và tại sao? Vì trái đất đang nóng lên, không quan tâm đến môi trường, không chăm sóc ngôi nhà chung. Mặt khác, khi chúng ta có mối tương quan – tôi tạm gọi là - "huynh đệ" vì nó là kiểu nói văn hoa; mối quan hệ “huynh đệ” với sáng thế, chúng ta sẽ trở thành người bảo vệ ngôi nhà chung, người bảo vệ sự sống và người bảo vệ niềm hy vọng. Chúng ta sẽ bảo vệ di sản mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta để các thế hệ mai sau được thụ hưởng nó. Và một số người có thể nói: "Nhưng, tôi rất ổn giống như bây giờ". Nhưng vấn đề không phải là nay anh chị em lo liệu ra sao - điều này đã được một nhà thần học người Đức, một người theo đạo Tin lành, một người tốt: Bonhoeffer nói ra - vấn đề không phải là nay anh chị em lo liệu ra sao; vấn đề là: đâu là di sản, là sự sống cho các thế hệ mai sau? Chúng ta hãy nghĩ đến con cái cháu chắt của chúng ta: chúng ta sẽ để lại gì nếu chúng ta trấn lột sáng thế? Chúng ta hãy bảo vệ đường đi này của những “người bảo vệ” ngôi nhà chung của chúng ta, những người bảo vệ sự sống và cũng là những người bảo vệ niềm hy vọng. Họ bảo vệ di sản mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta (cho người ta, cho mọi người) để các thế hệ mai sau được thụ hưởng nó. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người dân bản địa, những người mà tất cả chúng ta đều mang món nợ ơn nghĩa- cũng là món nợ ăn năn, sửa chữa những điều xấu xa chúng ta đã gây ra cho họ. Nhưng tôi cũng nghĩ đến những phong trào, hiệp hội, những nhóm bình dân vốn cam kết bảo vệ lãnh thổ của họ với những giá trị tự nhiên và văn hóa của nó. Những thực tại xã hội này không luôn luôn được đánh giá cao, và đôi khi chúng còn bị cản trở; bởi vì chúng không kiếm ra tiền; nhưng trên thực tế, chúng góp phần vào một cuộc cách mạng hòa bình, mà chúng ta có thể gọi là “cuộc cách mạng của sự chăm sóc”. Chiêm niệm để chăm sóc, chiêm niệm để bảo vệ, bảo vệ chính mình, sáng thế, con cái cháu chắt chúng ta và bảo vệ tương lai. Chiêm niệm để chăm sóc và bảo vệ, và để lại một di sản cho thế hệ mai sau.

Và không được giao việc này cho người khác: đây là nhiệm vụ của mỗi con người nhân bản. Mỗi người chúng ta có thể và phải là “người bảo vệ ngôi nhà chung”, có khả năng ca ngợi Thiên Chúa vì các tạo vật của Người, chiêm ngưỡng các tạo vật và bảo vệ chúng. Cảm ơn anh chị em.” (ĐTC Phanxicô, 16/09/2020)


Đọc tiếp »

Thứ năm, 25 tn, bài đọc 1

Giảng viên 1 :
Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. 3 Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ? 4 Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. 5 Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. 6 Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc : gió xoay lui xoay tới rồi gió đi ; gió trở qua trở lại lòng vòng. 7 Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. 8 Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới.
9Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra :
dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ ?
10 “Nếu có điều gì đáng cho người ta nói : ‘Coi đây, cái mới đây này !’, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. 11 Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế ; các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ.”

Suy niệm :
-Mọi sự ta có chỉ là “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”...
-Những gì ta biết, ta nghĩ, ta nói, ta viết... “đã có, rồi ra sẽ có, đã làm, rồi lại sẽ làm ra : dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ ?”...
Lạy Chúa, xin giúp con sống siêu thoát... !

Vanity of vanities, says Qoheleth, vanity of vanities! All things are vanity! What profit has man from all the labor which he toils at under the sun? One generation passes and another comes, but the world forever stays. The sun rises and the sun goes down; then it presses on to the place where it rises. Blowing now toward the south, then toward the north, the wind turns again and again, resuming its rounds. All rivers go to the sea, yet never does the sea become full. To the place where they go, the rivers keep on going. All speech is labored; there is nothing man can say. The eye is not satisfied with seeing nor is the ear filled with hearing. What has been, that will be; what has been done, that will be done. Nothing is new under the sun. Even the thing of which we say, "See, this is new!" has already existed in the ages that preceded us. There is no remembrance of the men of old; nor of those to come will there be any remembrance among those who come after them.
Đọc tiếp »

Thứ năm, 25 tn


 

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô, 16/09/2020

CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG (trái đất)
“...Điều quan trọng là phải tái khám phá chiều kích chiêm niệm, tức là nhìn vào trái đất, nhìn công trình sáng tạo (sáng thế) như một hồng phúc, không phải như một điều để khai thác kiếm lợi: không. Khi chúng ta chiêm niệm, chúng ta khám phá ra nơi những người khác và nơi thiên nhiên một điều gì đó lớn hơn tính hữu dụng của họ. Đây là trọng tâm của vấn đề: việc chiêm niệm vượt ra ngoài tính hữu dụng của một điều gì đó. Chiêm niệm cái đẹp không có nghĩa là bóc lột nó, không: chiêm niệm. Nó có tính tự do. Chúng ta khám phá ra giá trị nội tại của những sự vật được Thiên Chúa ban cho chúng. Như nhiều bậc thầy linh đạo đã dạy chúng ta, trời, đất, biển và mọi tạo vật đều có khả năng mang tính biểu tượng này, hoặc khả năng huyền bí này để đưa chúng ta trở lại với Đấng Tạo Dựng và hiệp thông với sáng thế. Chẳng hạn, Thánh Inhaxiô thành Loyola, ở cuối cuốn Linh Thao của ngài, mời gọi chúng ta thực hiện “Chiêm niệm để tiến tới yêu thương”, nghĩa là xem xét việc Thiên Chúa nhìn các tạo vật của Người và vui mừng vì chúng như thế nào; để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong các tạo vật của Người, với sự tự do và ân sủng, để yêu thương và chăm sóc chúng.

Sự chiêm niệm, trong khi dẫn chúng ta đến một thái độ quan tâm, không phải là vấn đề nhìn vào thiên nhiên từ bên ngoài, như thể chúng ta không đắm mình trong đó. Nhưng chúng ta ở bên trong thiên nhiên, chúng ta là một phần của thiên nhiên. Đúng hơn, việc này được thực hiện từ bên trong, nhìn nhận chúng ta là một phần của sáng thế, khiến chúng ta trở thành những người chủ đạo chứ không chỉ là những khán giả đơn thuần của một thực tại vô định hình chỉ để được khai thác. Những người chiêm niệm theo cách này cảm nghiệm không những sự ngạc nhiên đối với những gì họ nhìn thấy mà còn bởi vì họ cảm thấy họ là một phần làm nên vẻ đẹp này; và họ cũng cảm thấy được kêu gọi để trông nom nó và bảo vệ nó. Và có một điều chúng ta không được quên: Những ai không thể chiêm niệm thiên nhiên và sáng thế, thì cũng không thể chiêm niệm con người trong sự phong phú đích thực của họ. Và những người sống để khai thác thiên nhiên rốt cục sẽ bóc lột con người và đối xử với họ như nô lệ. Đó là một quy luật phổ quát. Nếu không thể chiêm niệm thiên nhiên, anh chị em sẽ rất khó chiêm niệm con người, vẻ đẹp của con người, anh của anh chị em, chị của anh chị em. Tất cả chúng ta...” (ĐTC Phanxicô, 16/09/2020)


Đọc tiếp »

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Thứ tư, 25 tn

Lc 9 :
Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Suy niệm :
Các tông đồ được Chúa Giêsu “tập họp, “ban quyền” và “sai đi” “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”...

Nối tiếp sứ vụ ấy, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng được Chúa Giêsu “tập họp, “ban quyền”và “sai đi” để rao giảng Tin Mừng trong thế giới nhiều “ưu sầu và lo lắng”, và tiếp tục chữa lành những thương tích thể xác và tinh thần cho nhân loại đang dịch bệnh hôm nay...

Lạy Chúa, chúng con không có, hoặc “không mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc” gì... xin giúp con bước đi trong phó thác tuyệt đối : nhờ tình thương của Chúa và mọi người, con vẫn có đủ phương tiện thi hành sứ vụ Chúa trao. Amen.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

Đức Hồng y Robert Sarah, 11/09/2020

HÃY VUI MỪNG TRỞ LẠI VỚI THÁNH LỄ
“Mặc dù các phương tiện truyền thông đang hỗ trợ rất nhiều cho các bệnh nhân và những người không thể đến nhà thờ, cũng như đã phục vụ hữu hiệu cho việc truyền thanh truyền hình các Thánh lễ trong thời gian không thể cử hành với sự tham dự của cộng đoàn, nhưng tham dự từ xa không thể so sánh hay thay thế cho việc tham dự thật sự. Trái lại, nếu chỉ tham dự qua phương tiện truyền thông, chúng ta có nguy cơ sao lãng việc gặp gỡ riêng tư và thân tình với Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, Đấng đã hiến thân vì chúng ta không phải trong một không gian ảo, nhưng là trong thế giới thực, như chính Người đã nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, sẽ ở lại trong tôi và tôi ở trong người ấy” (Ga 6, 56). Sự tiếp xúc cách thể lý với Chúa mang tính cách sống còn, cần thiết và không thể thay thế. Với những biện pháp cụ thể để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đã được xác nhận và áp dụng, cần để mọi người trở về vị trí của mình trong cộng đoàn anh chị em tín hữu, hãy tái khám phá giá trị cao quý không thể thay thế của các cử hành phụng vụ, hãy mời gọi và khích lệ những anh chị em đang nản lòng, sợ hãi, đã vắng mặt hoặc nguội lạnh quá lâu...
Khi cử hành bí tích Thánh Thể, các tín hữu thờ lạy Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện; chúng tôi nhận thấy nhiều người đã dễ dàng đánh mất cảm thức tôn thờ Chúa, không còn chầu Mình Thánh Chúa, xin các mục tử, khi dạy giáo lý, nên nhấn mạnh thêm về sự cần thiết của việc tôn thờ Thánh Thể.” (Đức Hồng y Robert Sarah, 11/09/2020)


Đọc tiếp »

Ep 4 :

Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người, và trong mọi người.
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.

Brothers and sisters : I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace: one body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. And he gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the extent of the full stature of Christ,
Đọc tiếp »

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

ĐTC Phanxicô, 16/09/2020

“Nếu không có sự chiêm niệm, chúng ta sẽ dễ trở thành con mồi cho một chủ nghĩa qui nhân bất cân bằng và cao ngạo, cái “tôi” ở trung tâm của mọi sự, mang lại tầm quan trọng thái quá cho vai trò con người của chúng ta, định vị chúng ta như những kẻ thống trị tuyệt đối mọi tạo vật khác. Việc giải thích sai lệch các văn bản Kinh thánh về sáng thế đã góp phần vào việc giải thích sai lạc này, dẫn đến việc khai thác trái đất đến mức bóp nghẹt nó. Khai thác công trình sáng tạo : đó là tội lỗi. Chúng ta tin rằng chúng ta là trung tâm, đòi chiếm vị trí của Thiên Chúa và vì vậy chúng ta phá hủy thế hài hòa của mọi tạo vật, sự hài hòa trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta trở thành những kẻ săn mồi, quên đi ơn gọi của mình là người trông coi sự sống. Tất nhiên, chúng ta có thể và phải cày bừa trái đất để sống còn và phát triển. Nhưng cày bừa không đồng nghĩa với bóc lột, nó luôn đi kèm với sự chăm sóc: cày bừa và bảo vệ, làm việc và chăm sóc… Đó là sứ mệnh của chúng ta (x. St 2,15). Chúng ta không thể kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trên bình diện vật chất mà không chăm sóc ngôi nhà chung đang chào đón chúng ta. Những anh chị em nghèo nhất của chúng ta và mẹ đất của chúng ta đang than khóc về những thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây ra, và yêu cầu chúng ta đi theo một con đường khác. Nó đòi hỏi chúng ta một sự hoán cải, một sự thay đổi đường đi; cả việc chăm sóc trái đất, chăm sóc toàn thể công trình Chúa tạo dựng...” (ĐTC Phanxicô, 16/09/2020)Đọc tiếp »

LỄ THÁNH MATTHÊU, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG


 

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

CHÚA NHẬT, 25 tn


 

Đọc tiếp »

11 Linh Mục Chịu Chức năm 2018 - Tham Dự Khoá Thường Huấn Tại Giáo Xứ Rạng (theo gpphanthiet.com)

 


Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

ĐTC Phanxicô, 16/09/2020

“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!
Để sống thoát cơn đại dịch, chúng ta cần quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Phải chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Và chúng ta phải hỗ trợ những người chăm sóc những người yếu nhất, bệnh tật và già cả. Ôi, hiện có xu hướng gạt người già sang một bên, bỏ rơi họ. Và điều này thật tệ. Những người này - được định nghĩa rõ ràng bằng thuật ngữ Tây Ban Nha “cuidadores” (người chăm sóc), những người chăm sóc người bệnh - đóng một vai trò thiết yếu trong xã hội ngày nay, ngay cả khi họ thường không nhận được sự công nhận và đền đáp xứng đáng. Quan tâm là quy tắc vàng của bản chất con người chúng ta và mang theo nó sức khỏe và niềm hy vọng (xem Thông điệp Laudato Si ’[LS], 70). Chăm sóc những người bệnh tật, những người khốn khó, những người bị gạt sang một bên: đó là sự phong phú nhân bản, và cũng có tính Kitô giáo.

Chúng ta cũng phải mở rộng việc chăm sóc này cho ngôi nhà chung của chúng ta: cho trái đất và cho mọi tạo vật. Mọi hình thức sống đều có mối liên hệ qua lại với nhau (xem đd, 137-138), và sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào hệ sinh thái mà Thiên Chúa đã tạo ra và giao phó cho chúng ta chăm sóc (xem St 2:15). Ngược lại, lạm dụng chúng là một tội trọng phá hoại chúng ta, làm hại chúng ta và làm cho chúng ta bệnh hoạn (x. LS, 8; 66). Thuốc giải độc tốt nhất chống lại việc lạm dụng ngôi nhà chung của chúng ta là chiêm niệm (xem đd, 85, 214). Nhưng bằng cách nào? Há không có vắc-xin nào cho việc này, để chăm sóc ngôi nhà chung, để không gạt nó sang một bên hay sao? Đâu là liều thuốc giải độc chống căn bệnh không chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta? Nó là sự chiêm niệm. “Nếu ai đó đã không học cách dừng lại và chiêm ngưỡng một điều gì đó đẹp đẽ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu người đó đối xử với mọi sự như một đồ vật để sử dụng và lạm dụng một cách không quan tâm” (ibid., 215). Cả trong cách sử dụng sự vật rồi vứt bỏ chúng đi nữa. Tuy nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta, tức công trình sáng tạo không chỉ là một “tài nguyên”. Các tạo vật đều có giá trị ngay trong chúng và từ trong chúng và mỗi tạo vật “phản chiếu theo cách riêng tia sáng khôn ngoan và tốt lành vô tận của Thiên Chúa” (Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 339). Giá trị này và tia sáng thần thiêng này phải được khám phá, và để khám phá ra nó, chúng ta cần im lặng, chúng ta cần lắng nghe và chúng ta cần chiêm niệm. Sự chiêm niệm cũng chữa lành linh hồn ta.” (ĐTC Phanxicô, 16/09/2020)

Đọc tiếp »

Thứ bảy, 24 tn

 


Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Thứ sáu, 24 tn

Lc 18 :

Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
Suy niệm :
Chúa quyền năng có thể làm mọi sự, nhưng đã mời gọi và đón nhận sự cộng tác của các tông đồ, lòng rộng rãi của các phụ nữ “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ”, trong việc loan báo Tin Mừng...
Lạy Chúa, xin cho ngày nay vẫn có nhiều người nam nữ quảng đại dấn thân theo Chúa, đóng góp khả năng và vật chất với niềm tin “tất cả những gì con có là bởi Chúa” mà vui tươi hiến dâng phụng sự Chúa... Amen.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Đức Hồng Y Robert Sarah, 11/09/2020

HÃY VUI MỪNG TRỞ LẠI VỚI THÁNH LỄ
Khi không bị giản cách vì virus corona, hãy siêng năng đến nhà thờ, còn gọi là thánh đường, với ý nghĩa rất linh thiêng “trong lời nguyện cung hiến thánh đường, Đức Giám mục cầu xin điều thuộc về chính bản chất của thánh đường:

“Xin cho nhà này luôn mãi là chốn linh thiêng, […]

Lạy Cha, xin cho nơi đây tuôn trào dòng suối ơn thánh
để tẩy sạch tội lỗi loài người,
và để đoàn con của Cha, nhờ chết đi cho tội,
được tái sinh vào sự sống thần linh.

Xin cho các tín hữu biết quy tụ nơi bàn thờ này
để cử hành lễ tưởng niệm hy tế Vượt Qua,
và để được dưỡng nuôi nơi bàn tiệc Lời và Thánh Thể Đức Kitô.

Xin cho nơi thánh đường này,
lời chúc tụng ngợi khen của loài người
được vang lên trong tiếng ca của các thiên thần,
và lời cầu nguyện cho thế gian được cứu độ
được bay lên trước tôn nhan Cha.

Xin cũng cho nơi đây,
kẻ nghèo gặp được lòng thương xót,
người bị áp bức tìm thấy tự do,
và mọi người đón nhận phẩm giá của con cái Thiên Chúa,
cho đến ngày hân hoan tiến vào Giêrusalem trên trời”.
(Đức Hồng Y Robert Sarah, 11/09/2020)

Đọc tiếp »

Thứ 5, 24 tn


Đọc tiếp »

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

GIÁO LÝ CHUNG LỄ CHÚA NHẬT (Bài 5, 10/2020)

Đọc tiếp »

ĐTCPhanxicô, 13/09/2020

“Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xâu xé, bao nhiêu chiến tranh có thể tránh được, nếu tha thứ và lòng thương xót là lối sống của chúng ta! Cần áp dụng tình yêu thương xót trong tất cả những tương quan giữa con người với nhau: giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa lòng cộng đoàn chúng ta, cả trong xã hội và chính trị. Sáng nay, tôi đã cử hành thánh lễ và dừng lại vì một câu trong bài đọc thứ I, trích từ sách Huấn ca, làm tôi chú ý đặc biệt: “Hãy nhớ đến lúc kết thúc và ngừng oán ghét”. Thật là một câu hay! Nhưng hãy nghĩ đến lúc kết thúc! Hãy nghĩ đến lúc bạn ở trong một quan tài và bạn mang oán ghét đến đó! Không dễ tha thứ, vì trong những lúc yên hàn, ta nói: “Nhưng mà người này người kia đã làm cho tôi bao nhiêu điều xấu, nhưng cả tôi cũng làm bao nhiêu điều như vậy. Tốt hơn hãy tha thứ để được tha thứ”. Nhưng rồi oán hận trở lại, như một con ruồi mùa hè gây phiền phức, nó cứ bay đi bay lại. Tha thứ không phải chỉ là một chuyện trong lúc này, nhưng là một điều liên tục chống lại sự oán hận. Hãy nghĩ đến lúc chết và chúng ta sẽ ngưng oán ghét.

Dụ ngôn hôm nay giúp chúng ta đón nhận trọn vẹn ý nghĩa câu mà chúng ta đọc trong kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12). Những lời này chứa đựng chân lý quan trọng. Chúng ta không thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta không tha thứ cho tha nhân. Nếu chúng ta không cố gắng tha thứ và yêu thương, thì cả chúng ta cũng không được tha thứ và yêu thương.” (ĐTCPhanxicô, 13/09/2020)

Đọc tiếp »

Đức Hồng Y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích, 11/09/2020

Hãy vui mừng trở lại với Thánh lễ :
“Với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi nhân loại do chính Người tạo dựng, và cả những thử thách khó khăn nhất cũng có thể mang lại ơn phúc, chúng ta đã chấp nhận tạm xa bàn thờ trong thời gian như thể phải kiêng nhịn, không có Thánh lễ, một dịp tốt để giúp chúng ta tái khám phá tầm quan trọng thiết yếu, nét đẹp và giá trị cao quý vô cùng của Thánh lễ. Ngay khi có thể, chúng ta phải cử hành lại Thánh lễ với trái tim tinh tuyền, với những cảm nhận mới, trong niềm khát khao được gặp Chúa, được kết hiệp với Chúa, được đón nhận và đem Chúa đến cho anh chị em chúng ta qua nếp sống tràn đầy tin cậy mến.” (Đức Hồng Y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích, 11/09/2020)

Đọc tiếp »

Thứ tư, 24 tn-Bài đọc 1

1Cr 12, 31-13,13 :
31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.
13 1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.

Suy niệm :
“Bài ca đức ái” của thánh Phaolô quá hay và đầy đủ ý nghĩa từng chữ, từng lời, chúng ta cần đọc kỹ nhiều lần, suy niệm và cầu nguyện...

Lạy Chúa, chúng con thường tìm kiếm những điều mình cho là cao siêu, nhưng xa vời : biết nhiều thứ tiếng, biết tương lai vận mệnh thời thế, năng lực đào núi lấp sông... mà quên điều cao quí hơn tất cả, cần thiết nhất... nhưng gần gũi và “ai tìm thì sẽ gặp” là Đức ái...

Xin cho con ngày một gia tăng đức ái, tình yêu, lòng mến với những dấu chỉ thấy được : “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu... tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được...” Để chúng con giống Chúa là Tnh Yêu. Amen.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

ĐỨC MẸ SẦU BI


Đọc tiếp »

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ


Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

CHÚA NHẬT, 24 TN


Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

Huấn Ca 27 :

Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,
về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.
281Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,
tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
2Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,
thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
3Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành !
4Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình !
5Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó ?
6Hãy nhớ đến ngày tận số
mà chấm dứt hận thù,
nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn.
7Hãy nhớ đến các điều răn
mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao
mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Đọc tiếp »

Thứ bảy, 23 tn


Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Thứ sáu, 23 tn

Lc 6 :
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”

Suy niệm : Mù không thể dắt mù, mù chữ không thể dạy học... mù mờ giáo lý sao trở thành “nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con em mình được ?

Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, chúc lành cho con biết tìm kiếm sự sáng, sống nên con cái ánh sáng, nhờ “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”, để con khỏi mù tối, thấy rõ cái xà làm mù mắt mình, lấy nó ra để được sáng... để con có khả năng dắt con cái con, và những người con đang hướng dẫn, bước đi trong ánh sáng, nên con cái sự sáng, và gặp Chúa Giêsu Kitô, là “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật...” đời này và đời sau. Amen.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Thứ năm, 23 tn


Đọc tiếp »

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Mừng kỷ niệm 20 năm Hồng ân Linh mục quý cha:


Mừng kỷ niệm 20 năm Hồng ân Linh mục quý cha.

Vào lúc 18g30 ngày 08.9.2020, Gx Tân Châu chào đón quý cha đồng khóa cha chánh xứ về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn 20 năm ngày lãnh nhận thiên chức Linh Mục.
Trong quý cha, có cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy - cựu chánh xứ giáo xứ Tân Châu; Cha Fx. Đặng Hùng Tân cũng từng giúp giáo xứ Tân Châu.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Lễ sinh nhật Đức Mẹ

Lễ sinh nhật Đức Mẹ là ngày sinh nhật Linh mục của con và bốn anh em Phan Thiết học khoá 3 Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn : 08/09/2000-08/09/2020. Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và tri ân mọi người, xin hiệp ý với chúng con trong Thánh Lễ :

Kỷ niệm 20 năm, ngày thụ phong Linh Mục

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Ðức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để ca tụng ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc dầu con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...
Đọc tiếp »

Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria


Đọc tiếp »

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

ĐTC Phanxicô, 02/09/2020


“...Kinh thánh, ngay từ đầu, đã cảnh cáo chúng ta về điều này. Hãy nghĩ đến câu chuyện về Tháp Babel (xem St 11, 1-9); câu chuyện này mô tả những gì xảy ra khi chúng ta cố gắng vươn tới trời- tức là đích đến của chúng ta – mà bỏ qua mối ràng buộc của chúng ta với nhân loại, tạo vật và Đấng Tạo Hóa. Đây là một kiểu nói văn hoa. Điều này xảy ra bất cứ khi nào ai đó muốn leo lên và leo lên mà không lưu ý gì tới người khác. Chỉ bản thân tôi, phải không? Hãy nghĩ tới ngọn tháp.

Chúng ta đang xây những ngọn tháp và các tòa nhà chọc trời, nhưng chúng ta đang phá hủy cộng đồng. Chúng ta thống nhất các tòa nhà và ngôn ngữ, nhưng chúng ta bóp chết tính phong phú của văn hóa. Chúng ta muốn trở thành chủ nhân của Trái đất, nhưng chúng ta lại hủy hoại sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Trong một buổi yết kiến khác, tôi đã nói về những ngư dân phát xuất từ San Benedetto del Tronto, những người từng đến đây năm nay, và họ nói với tôi rằng năm nay: “Chúng con đã vớt 24 tấn chất thải khỏi biển, một nửa trong số đó là chất nhựa”. Hãy nghĩ đến việc những người này có nhiệm vụ bắt cá - vâng - nhưng cũng từ chối, và ra khơi để làm sạch biển. Không có tình liên đới, trái đất vốn là một hồng phúc, sẽ mất sự cân bằng sinh thái, sẽ hủy hoại trái đất...” (ĐTC Phanxicô, 02/09/2020)
Đọc tiếp »

Thứ hai, 23 tn

Lc 6 :
Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

Suy niệm :
Ác cảm với Chúa Giêsu, các kinh sư và Pharisiêu luôn tìm cách dò xét, gài bẫy, bắt bẻ, chống đối... không nhận thấy việc tốt Chúa làm, và hôm nay “họ thì giận điên lên, bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không”, dù Chúa chữa lành...

Lạy Chúa, xin đừng để con thiếu thiện cảm với anh chị em mình mà không nhận ra việc tốt lành nơi họ. Xin giúp con có cái nhìn tích cực đối với mọi người, để cảm thông khi họ lầm lỡ, và nhất là để thấy những nhân đức và việc lành của họ, cho dù có vẻ nghịch thường... Amen.
Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô, 02/09/2020

“... Lễ Ngũ tuần hoàn toàn trái ngược với Tháp Babel (xin xem Công vụ 2, 1-3), chúng ta đã nghe ở phần đầu của buổi yết kiến. Chúa Thánh Thần, từ trên cao ngự xuống như gió và lửa, lướt trên cộng đoàn đang co cụm trong Nhà Tiệc Ly, truyền sức mạnh của Thiên Chúa cho họ, và thôi thúc họ ra đi loan báo Chúa Giêsu cho mọi người. Thần Khí tạo ra sự hợp nhất trong đa dạng; Người tạo ra sự hài hòa.

Trong câu chuyện Tháp Babel, không có sự hài hòa nào; chỉ thôi thúc tiến lên để kiếm tiền. Ở đó, những người khác chỉ đơn giản là dụng cụ, chỉ là “nhân lực”, nhưng ở đây, trong Lễ Ngũ Tuần, mỗi người chúng ta là một công cụ, nhưng là một công cụ cộng đồng tham gia đầy đủ vào việc xây dựng cộng đồng. Thánh Phanxicô Assisi biết rõ điều này, và được Thần Khí linh ứng, ngài đã gọi mọi người, thực sự mọi tạo vật, là anh chị em (xin xem Laudato Si' 11; xin xem LS 11; xem Thánh Bonaventure, Legenda maior, VIII, 6: FF 1145). Thâm chí, anh sói, hãy nhớ điều đó. Với Lễ Ngũ Tuần, Thiên Chúa làm cho chính Người hiện diện và soi dẫn đức tin của cộng đồng hợp nhất trong đa dạng và liên đới. Sự đa dạng và liên đới hợp nhất trong hài hòa, đó mới là cách.

Sự đa dạng trong liên đới sở hữu nhiều “kháng thể” bảo đảm rằng tính độc đáo của mỗi con người – vốn là một hồng phúc, độc đáo và không thể lặp lại được - không bị chủ nghĩa duy cá nhân, tính ích kỷ làm cho bệnh hoạn. Sự đa dạng trong liên đới cũng sở hữu các kháng thể có thể hàn gắn các cơ cấu và diễn trình xã hội từng thoái hóa trở thành các hệ thống bất công, các hệ thống áp bức (xem Bản Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội, 192). Do đó, liên đới ngày nay là con đường phải đi hướng tới một thế giới hậu đại dịch, hướng tới việc chữa lành những căn bệnh xã hội và liên ngã của chúng ta. Không có con đường nào khác. Hoặc là chúng ta cùng đi trên con đường liên đới, hoặc là mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi muốn nhắc lại điều này: người ta sẽ không thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng mà vẫn y như trước đây. Đại dịch là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta thoát khỏi khủng hoảng một là tốt hơn hai là tệ hơn trước. Tùy ý chúng ta lựa chọn. Và liên đới thực sự là một cách để thoát khỏi khủng hoảng mà được tốt hơn, chứ không phải bằng những thay đổi phiến diện, với một lớp sơn mới để mọi thứ trông đều ổn. Không. Phải tốt hơn!” (ĐTC Phanxicô, 02/09/2020)
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Chúa Nhật, 23 tn


Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Thứ bảy, 22 tn


Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Thứ sáu, 22 tn

Lc 5 :
Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng : “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !” 34 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, họ mới ăn chay.”
36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói : ‘Rượu cũ ngon hơn’.”

Suy niệm :
Người Pha-ri-sêu và các kinh sư khó chịu với phong cách sống mới của Chúa Giêsu vì nó khác nếp cũ xưa nay...
Như mọi sinh vật sống phải thay đổi, chuyển hoá, tái tạo những tế bào sống mới... cuộc sống xã hội, tinh thần và tôn giáo cũng biết tiếp nhận những điều mới mẽ để canh tân và phát triển : Cha xứ mới, giáo huấn mới, cách mục vụ và sống đạo mới... cả phụng vụ và giáo luật cũng cập nhật, thích nghi...

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con không biết tiếp nhận sự đổi mới trong thời đại “tân Phúc Âm hoá” hôm nay. Dù Tin Mừng duy nhất và bất biến, nhưng xin cho con có nhiệt tình mới, phương pháp mới, cách trình bày mới, lối diễn tả mới, phong cách mới, con tim mới... để rao giảng Tin Mừng. Amen.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

ĐTC Phanxicô, 02/09/2020

“Sau nhiều tháng, chúng ta lại gặp lại nhau mặt đối mặt chứ không phải đối với màn hình. Mặt đối mặt. Điều này thật tốt! Đại dịch hiện thời làm nổi bật sự liên lập của chúng ta: tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau, dù tốt hay xấu. Vì vậy, để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này tốt hơn trước đây, chúng ta phải làm như vậy cùng với nhau; cùng với nhau, không một mình. Cùng với nhau. Một mình, không, bởi vì nó không thể thực hiện được. Hoặc nó được thực hiện cùng với nhau, hoặc nó không được thực hiện. Chúng ta phải làm điều đó cùng với nhau, tất cả chúng ta, trong tình liên đới. Hôm nay tôi xin gạch dưới hạn từ này: liên đới.

Là một gia đình nhân loại, chúng ta có nguồn gốc chung của chúng ta nơi Thiên Chúa; chúng ta cư ngụ trong ngôi nhà chung, vườn-hành-tinh, trái đất nơi Chúa đặt chúng ta vào; và chúng ta có một điểm đến chung trong Chúa Kitô. Nhưng khi chúng ta quên tất cả những điều này, sự phụ thuộc qua lại của chúng ta trở thành sự phụ thuộc của một số người vào những người khác, chúng ta mất đi sự hài hòa của liên lập và liên đới và chúng ta trở nên phụ thuộc - sự phụ thuộc của một số người vào một số ít, vào những người khác - làm gia tăng sự bất bình đẳng và bị gạt ra ngoài lề xã hội; nó làm suy yếu cấu trúc xã hội và làm môi trường xấu đi. Nó luôn luôn là như thế...

Giữa những cuộc khủng hoảng và sóng bão, Chúa kêu gọi chúng ta và mời gọi chúng ta đánh thức và kích hoạt tình liên đới có khả năng mang lại sự vững chắc, nâng đỡ và ý nghĩa cho những giờ phút trong đó mọi sự dường như đang bị phá hủy. Cầu xin tính sáng tạo của Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta tạo ra những hình thức mới của lòng hiếu khách quen thuộc, của tình huynh đệ sinh hoa trái và của tình liên đới phổ quát.” (ĐTC Phanxicô, 02/09/2020)
Đọc tiếp »

Thứ năm, 22 tn


Đọc tiếp »

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Thứ ba, 22 tn


Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.