Ads 468x60px

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Thứ hai, 23 tn

Lc 6 :
Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

Suy niệm :
Ác cảm với Chúa Giêsu, các kinh sư và Pharisiêu luôn tìm cách dò xét, gài bẫy, bắt bẻ, chống đối... không nhận thấy việc tốt Chúa làm, và hôm nay “họ thì giận điên lên, bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không”, dù Chúa chữa lành...

Lạy Chúa, xin đừng để con thiếu thiện cảm với anh chị em mình mà không nhận ra việc tốt lành nơi họ. Xin giúp con có cái nhìn tích cực đối với mọi người, để cảm thông khi họ lầm lỡ, và nhất là để thấy những nhân đức và việc lành của họ, cho dù có vẻ nghịch thường... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.