Ads 468x60px

Featured Posts

"Xin cho các nhà giáo dục luôn là những chứng nhân đáng tin cậy, nhờ dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự ganh đua và biết giúp đỡ các bạn trẻ bị tổn thương."

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Thứ tư,Tuần XXV- MTN

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Thứ ba, Tuần XXV- Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Thứ hai, Tuần XXV- Mùa TNĐọc tiếp »

CHÚA NHẬT XXV- MTN A

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Ngày 23 tháng 9: Thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na, linh mục lễ nhớ (bắt buộc)


Tiểu sử
Thánh nhân sinh tại làng Pi-ết-ren-si-na gần Bê-nê-ven-tô nước Ý năm 1887. Người vào tu dòng Anh Em Hèn Mọn, ngành Ca-pút-xi-nô, và sau khi thụ phong linh mục đã tận tình lo việc mục vụ nhất là tại tu viện ở thị trấn Xan Gio-van-ni Rô-tôn-đô miền Pu-li-a. Trong tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường, người phục vụ dân Chúa qua việc linh hướng, bí tích Hoà Giải và việc săn sóc giúp đỡ những người ốm đau, nghèo khổ. Người đã được nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô chịu đóng đinh và ngày 23 tháng 9 năm 1968, người kết thúc cuộc hành trình ở thế gian này.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Pi-ô, linh mục, ơn đặc biệt là được chung phần thập giá với Con Chúa, và nhờ thừa tác vụ của thánh nhân, Chúa đã tái thực hiện những kỳ công của lòng Chúa thương xót. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con luôn được kết hợp với cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Chúng con cầu xin…
Đọc tiếp »

Thứ bảy, Tuần XXIV- Mùa TN

Đọc tiếp »

Thứ sáu, Tuần XXIV- Mùa TN

Đọc tiếp »

21-09: LỄ THÁNH MATTHÊU, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Ngày 20 tháng 9: Thánh An-rê Kim Tê-gon, thánh Phao-lô Chung Ha-san và các bạn, tử đạo lễ nhớ ( bắt buộc)


Tiểu sử
Nhờ việc tông đồ của một số giáo dân, đức tin Ki-tô giáo đã đi vào Hàn Quốc đầu thế kỷ XVII.
Dù thiếu các mục tử, giáo đoàn vẫn sống đức tin hăng say và mạnh mẽ. Cộng đoàn được hướng dẫn và xây dựng hầu như chỉ nhờ những người giáo dân, cho tới cuối năm 1836, khi những nhà truyền giáo đầu tiên người Pháp bí mật đến xứ này.
Giáo đoàn này, với những cuộc bách hại vào những năm 1839, 1846, 1866 và 1867, đã sản sinh ra 103 thánh tử đạo, trong đó nổi bật là linh mục đầu tiên người Hàn Quốc, cha An-rê Kim Tê-gon. Cha là một mục tử hăng hái nhiệt thành. Kế đó là người tông đồ giáo dân, anh Phao-lô Chung Ha-san.
Còn những vị khác, đa số là giáo dân nam, nữ, độc thân, có gia đình, người già, thanh niên, thiếu nhi. Tất cả đều đã lấy máu mình để làm chứng cho Chúa Ki-tô, làm nên mùa xuân tươi đẹp của Giáo Hội Hàn Quốc.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu độ muôn dân, Chúa đã mời gọi dân tộc Triều Tiên đón nhận đức tin Công Giáo để gia nhập cộng đoàn dân Chúa chọn, Chúa lại ban cho cộng đoàn này tăng trưởng nhờ lời tuyên xưng đức tin của các bậc anh hùng là hai thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung cùng các bạn, tử đạo. Xin nhậm lời cầu nguyện của các ngài mà ban cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, là trung thành tuân giữ giới răn Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Chúng con cầu xin…
Đọc tiếp »

Thứ tư,Tuần XXIV- MTN

Đọc tiếp »

Thứ ba,Tuần XXIV- MTN

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Thứ hai,Tuần XXIV- MTN

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

CHÚA NHẬT XXIV- MTN A

Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.