Ads 468x60px

Featured Posts

"Xin cho các nhà giáo dục luôn là những chứng nhân đáng tin cậy, nhờ dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự ganh đua và biết giúp đỡ các bạn trẻ bị tổn thương."

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Thứ ba, Tuần 8-MTN

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023

CHÚA NHẬT: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

Thứ bảy,Tuần 7 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ sáu,Tuần 7 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ năm,Tuần 7 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Thứ tư,Tuần 7 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

Thứ ba,Tuần 7 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Thứ hai,Tuần 7 - MPS

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

CHÚA NHẬT VII - PHỤC SINH A

Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.