Ads 468x60px

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Thứ sáu, 23 tn

Lc 6 :
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”

Suy niệm : Mù không thể dắt mù, mù chữ không thể dạy học... mù mờ giáo lý sao trở thành “nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con em mình được ?

Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, chúc lành cho con biết tìm kiếm sự sáng, sống nên con cái ánh sáng, nhờ “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”, để con khỏi mù tối, thấy rõ cái xà làm mù mắt mình, lấy nó ra để được sáng... để con có khả năng dắt con cái con, và những người con đang hướng dẫn, bước đi trong ánh sáng, nên con cái sự sáng, và gặp Chúa Giêsu Kitô, là “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật...” đời này và đời sau. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.