Ads 468x60px

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Thứ tư, 26 tn

Bđ1, G 9:

Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói :
2Quả thật, tôi biết rõ thế này : Trước nhan Thiên Chúa,
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được ?
3Nếu ai thích tranh luận với Người,
thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.
4Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh,
đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn ?
5Người chuyển núi dời non mà chúng không hay,
Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ,
6Người làm rung chuyển móng nền cõi đất
và cột trụ của nó phải lung lay.
7Người ra lệnh là mặt trời không mọc,
Người niêm ấn lên các vì sao.
8Duy mình Người trải rộng các tầng trời,
đạp lên trên ba đào biển cả.
9Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,
chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam.
10Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò
và những điều kỳ diệu không đếm xuể.
11Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy,
Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra.
12Này Người bắt đi, ai giành lại được ?
Ai dám hỏi Người : “Ngài làm gì thế ?”
14Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao ?
15Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,
nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót.
16Tôi có kêu cầu và Người đáp lại,
tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.
Job answered his friends and said:
I know well that it is so; but how can a man be justified before God?
Should one wish to contend with him, he could not answer him once in a thousand times.
God is wise in heart and mighty in strength; who has withstood him and remained unscathed?
He removes the mountains before they know it; he overturns them in his anger.
He shakes the earth out of its place, and the pillars beneath it tremble.
He commands the sun, and it rises not; he seals up the stars.
He alone stretches out the heavens and treads upon the crests of the sea.
He made the Bear and Orion, the Pleiades and the constellations of the south;
He does great things past finding out, marvelous things beyond reckoning.
Should he come near me, I see him not; should he pass by, I am not aware of him;
Should he seize me forcibly, who can say him nay? Who can say to him, "What are you doing?"
How much less shall I give him any answer, or choose out arguments against him!
Even though I were right, I could not answer him, but should rather beg for what was due me.
If I appealed to him and he answered my call, I could not believe that he would hearken to my words.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.