Ads 468x60px

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Giảng viên 3 :

1Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ; một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
5một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ; một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
7một thời để xé rách, một thời để vá khâu ; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
8một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ?
10 Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm.
11 Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

There is an appointed time for everything, and a time for every thing under the heavens.
A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to uproot the plant.
A time to kill, and a time to heal; a time to tear down, and a time to build.
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance.
A time to scatter stones, and a time to gather them; a time to embrace, and a time to refrain from embraces.
A time to seek, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away.
A time to rend, and a time to sew; a time to be silent, and a time to speak.
A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace. What advantage has the worker from his toil?
I have considered the task which God has appointed for men to be busied about.
He has made everything appropriate to its time, and has put the timeless into their hearts, without men's ever discovering, from beginning to end, the work which God has done.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.