Ads 468x60px

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Thứ sáu, 24 tn

Lc 18 :

Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
Suy niệm :
Chúa quyền năng có thể làm mọi sự, nhưng đã mời gọi và đón nhận sự cộng tác của các tông đồ, lòng rộng rãi của các phụ nữ “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ”, trong việc loan báo Tin Mừng...
Lạy Chúa, xin cho ngày nay vẫn có nhiều người nam nữ quảng đại dấn thân theo Chúa, đóng góp khả năng và vật chất với niềm tin “tất cả những gì con có là bởi Chúa” mà vui tươi hiến dâng phụng sự Chúa... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.