Ads 468x60px

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Lễ sinh nhật Đức Mẹ

Lễ sinh nhật Đức Mẹ là ngày sinh nhật Linh mục của con và bốn anh em Phan Thiết học khoá 3 Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn : 08/09/2000-08/09/2020. Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và tri ân mọi người, xin hiệp ý với chúng con trong Thánh Lễ :

Kỷ niệm 20 năm, ngày thụ phong Linh Mục

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Ðức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để ca tụng ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc dầu con bất xứng, xin Chúa cũng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.