Ads 468x60px

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Thứ sáu, 22 tn

Lc 5 :
Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng : “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !” 34 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, họ mới ăn chay.”
36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói : ‘Rượu cũ ngon hơn’.”

Suy niệm :
Người Pha-ri-sêu và các kinh sư khó chịu với phong cách sống mới của Chúa Giêsu vì nó khác nếp cũ xưa nay...
Như mọi sinh vật sống phải thay đổi, chuyển hoá, tái tạo những tế bào sống mới... cuộc sống xã hội, tinh thần và tôn giáo cũng biết tiếp nhận những điều mới mẽ để canh tân và phát triển : Cha xứ mới, giáo huấn mới, cách mục vụ và sống đạo mới... cả phụng vụ và giáo luật cũng cập nhật, thích nghi...

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con không biết tiếp nhận sự đổi mới trong thời đại “tân Phúc Âm hoá” hôm nay. Dù Tin Mừng duy nhất và bất biến, nhưng xin cho con có nhiệt tình mới, phương pháp mới, cách trình bày mới, lối diễn tả mới, phong cách mới, con tim mới... để rao giảng Tin Mừng. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.