Ads 468x60px

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Thứ tư, 25 tn

Lc 9 :
Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Suy niệm :
Các tông đồ được Chúa Giêsu “tập họp, “ban quyền” và “sai đi” “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”...

Nối tiếp sứ vụ ấy, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng được Chúa Giêsu “tập họp, “ban quyền”và “sai đi” để rao giảng Tin Mừng trong thế giới nhiều “ưu sầu và lo lắng”, và tiếp tục chữa lành những thương tích thể xác và tinh thần cho nhân loại đang dịch bệnh hôm nay...

Lạy Chúa, chúng con không có, hoặc “không mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc” gì... xin giúp con bước đi trong phó thác tuyệt đối : nhờ tình thương của Chúa và mọi người, con vẫn có đủ phương tiện thi hành sứ vụ Chúa trao. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.