Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn Rao hôn phối. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Rao hôn phối. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Rao HP CN 29

RAO HÔN PHỐI : 6
BÊN NAM
Giacobe MAI PHẠM MINH SANG. Năm sinh:  01.06.1987
Nơi sinh:  Tân Thắng.
Con ông: Paul Mai Xuân Ngự và Bà: Mar Phạm Thị Cúc
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết
BÊN NỮ
Mar PHẠM THỊ TRUNG. Năm sinh:  20.07.1988.
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông: Ant Phạm Văn Cảnh, và Bà: Anna Bùi Thị Hoa.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
...................................................................

Rao 3 lần:
-Lần 1: 20/10/2013
-Lần 2: 27/102013
-Lần 3: 03/11/2013


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Rao HP CN 27

RAO HÔN PHỐI : 4
BÊN NAM
Giacobe VÕ TẤN ANH. Năm sinh:  05.06.1985
Nơi sinh:  Tây Ninh
Con ông: Võ Anh Khoa  và Bà: Đin Thị Đang
Là giáo dân giáo xứ Trãng bàng, Giáo phận: Phú Cường
BÊN NỮ
Catarina NGUYẾN T THANH NGA. Năm sinh:  21.07.1988
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông:  Jos Dương Ngọc Hải, và Bà: Mar Mad Nguyễn T Diệu.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
Thứ bảy, lễ sáng ngày 26/10/2013

Rao 3 lần:
-Lần 1: 06/10/2013
-Lần 2: 13/102013
-Lần 3: 20/10/2013

...................................................................................


RAO HÔN PHỐI : 5
BÊN NAM
Giacobe BÙI NAM KHOA. Năm sinh:  26.08.1988
Nơi sinh:  Bà Rịa
Con ông: Jos Bùi Văn Khâm và Bà: Ter Đoàn Thị Tuyn
Là giáo dân giáo xứ Văn Hải, Giáo phận: Xuân Lộc
BÊN NỮ
Mad NGUYẾN T LAN HƯƠNG. Năm sinh:  07.06.1987
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông:  Paul Nguyễn Văn Bảy, và Bà: Ter Vũ Thị Nghiêm
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
Thứ bảy, lễ sáng ngày 25/10/2013

Rao 3 lần:
-Lần 1: 06/10/2013
-Lần 2: 13/102013
-Lần 3: 20/10/2013


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

RAO HÔN PHỐI CN 25, LẦN 1, 22/9/2013 (AN-HẠNH)

RAO HÔN PHỐI : 3
BÊN NAM
JB NGUYỄN VĂN AN. Năm sinh:  1987
Nơi sinh:  Thị xã Lagi, Bình Thuận.
Con ông:                                và Bà: Terexa Nguyễn Thị Liễu
Là giáo dân giáo xứ Vinh Thanh, Giáo phận: Phan Thiết.

BÊN NỮ
Anna ĐÀO THỊ MỸ HẠNH. Năm sinh:  1989
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông:  Paul Đào Minh Đức, và Bà: Maria Nguyễn Thị Tiến.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
Thứ sáu, lễ chiều ngày 18/10/2013

Rao 3 lần:
-Lần 1: 22/9/2013
-Lần 2: 29/9/2013
-Lần 3: 05/10/2013

Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Rao hôn phối CN24, lần 1, ngày 15/9/2013(Anh-Thu)

RAO HÔN PHỐI : 2
BÊN NAM
Giacobe LÊ QUỐC ANH. Năm sinh:  1984
Nơi sinh:  Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.
Con ông: Toma Lê Thanh Muôn, và Bà: Matta Nguyễn Thị Lùn
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.

BÊN NỮ
Maria NGUYỄN THỊ KIM THU. Năm sinh:  1985
Nơi sinh: 
Con ông:  Nguyễn Thế Viện, và Bà: Nguyễn Thị An.
Là giáo dân giáo xứ  Bàu Gốc, Giáo phận: Quy Nhơn.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   

Rao 3 lần:
-Lần 1: 15/9/2013
-Lần 2: 22/9/2013
-Lần 3: 29/9/2013

Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Rao hôn phối CN24, lần 1, ngày 15-9-2013 (Giang-An)

RAO HÔN PHỐI : 1
BÊN NAM
PHẠM TRƯỜNG GIANG (dự tòng). Năm sinh:  1985
Nơi sinh:  Cà Mau
Con ông: Phạm Thành Quang, và Bà: Đặng Thị Mạnh
Là giáo dân giáo xứ Quán Long, Giáo phận: Cần Thơ
BÊN NỮ
Maria LÊ THỊ NGỌC AN.  Năm sinh:  1985
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.
Con ông: JB Lê Ngọc Thủy, và Bà: Agata Trần Thị Kim Tuyết.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:    28/09/2013

Rao 2 lần:
-Lần 1: 15/9/2013
-Lần 2: 22/9/2013

Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở.
 Xin báo trình Cha xứ./.

Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.