Ads 468x60px

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Rao HP CN 27

RAO HÔN PHỐI : 4
BÊN NAM
Giacobe VÕ TẤN ANH. Năm sinh:  05.06.1985
Nơi sinh:  Tây Ninh
Con ông: Võ Anh Khoa  và Bà: Đin Thị Đang
Là giáo dân giáo xứ Trãng bàng, Giáo phận: Phú Cường
BÊN NỮ
Catarina NGUYẾN T THANH NGA. Năm sinh:  21.07.1988
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông:  Jos Dương Ngọc Hải, và Bà: Mar Mad Nguyễn T Diệu.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
Thứ bảy, lễ sáng ngày 26/10/2013

Rao 3 lần:
-Lần 1: 06/10/2013
-Lần 2: 13/102013
-Lần 3: 20/10/2013

...................................................................................


RAO HÔN PHỐI : 5
BÊN NAM
Giacobe BÙI NAM KHOA. Năm sinh:  26.08.1988
Nơi sinh:  Bà Rịa
Con ông: Jos Bùi Văn Khâm và Bà: Ter Đoàn Thị Tuyn
Là giáo dân giáo xứ Văn Hải, Giáo phận: Xuân Lộc
BÊN NỮ
Mad NGUYẾN T LAN HƯƠNG. Năm sinh:  07.06.1987
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông:  Paul Nguyễn Văn Bảy, và Bà: Ter Vũ Thị Nghiêm
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
Thứ bảy, lễ sáng ngày 25/10/2013

Rao 3 lần:
-Lần 1: 06/10/2013
-Lần 2: 13/102013
-Lần 3: 20/10/2013


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.