Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn Rao hôn phối. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Rao hôn phối. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN 1 MC- A 09-03-2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Pet Nguyễn Phương. Năm sinh: 29/7/1994.
Nơi sinh: Tân Thắng.
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Toma Nguyễn Văn Bình và Bà: Mar Nguyễn Thị Hòe.
Là giáo dân giáo xứ Thánh Giuse, Gp P. thiết

BÊN NỮ
Matta Nguyễn Thị Hồng Trang. Năm sinh: 08/07/1996.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  Pet Nguyễn Văn Dũng và Bà: Mar Nguyễn Thị Út.
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 09.03.2014.
-Lần 2: 16.03.2014
-Lần 3: 23.03.2014

Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI : CN 1 MC- A 09-03-2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Pet Nguyễn Văn Tý. Năm sinh15/08/1991.
Nơi sinh: Cù Lao Tây.
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Clemente Nguyễn Văn Thạnh và Bà: Mar Trần Thị Nga.
Là giáo dân giáo xứ Bãi Chàm, Gp Cần Thơ

BÊN NỮ
Matta Nguyễn Thị Ly Biệt. Năm sinh: 11.09.1988.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  JB Nguyễn Bá Tòng và Bà: Mar Vũ Thị Lan.
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 09.03.2014.
-Lần 2: 16.03.2014
-Lần 3: 23.03.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN 8TN A 02.03.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Paul Nguyễn Thanh Hoan. Năm sinh: 02-05-1989.
Nơi sinh: Tân Thắng.
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Pet Nguyễn Văn Hoàng và Bà: Anna Trần Thị Cảnh.
Là giáo dân giáo xứ Thánh Giuse, Gp P. thiết

BÊN NỮ
Ver Nguyễn Thị Lệ Thảo. Năm sinh: 25-09-1989.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  JB Nguyễn Văn Đố và Bà: Anna Nguyễn Thị Lan.
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 02.03.2014.
-Lần 2: 09.03.2014
-Lần 3: 16.03.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI : CN 8TN A 02.03.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Jos Nguyễn Thanh Sơn. Năm sinh: 02-05-1989.
Nơi sinh: .
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Nguyễn Được và Bà: Huỳnh Thị Lan.
Là giáo dân giáo xứ Chánh Tòa, Gp P. thiết

BÊN NỮ
Mar Nguyễn Thị Mỹ Lan. Năm sinh: 15-02-1988.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  Pet Nguyễn Ngọc Tiến và Bà: Anna Võ Thị Sao.
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 02.03.2014.
-Lần 2: 09.03.2014
-Lần 3: 16.03.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN 6TN A 16.02.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Toma Võ Ngọc Long Sơn. Năm sinh: 01.02.1988.
Nơi sinh: Tân Thắng.
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Toma Võ Phi Long và Bà: Anna Nguyễn Thị Nguyệt.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Matta Cao Thị Minh Thanh. Năm sinh: 23.05.1989.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  Fx Cao Văn Thăng và Bà: Anna Nguyễn Thị Thu.
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  
 30.04.2014


Rao 3 lần:

-Lần 1: 16.02.2014.
-Lần 2: 23.02.2014
-Lần 3: 02.03.2014

Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN 5 TN A 09.02.2014.

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Jos Lê Ngọc Bình. Năm sinh: 10.09.1989.
Nơi sinh: Tân Thắng.
RT: .........
TS: ............
Con ông:  JB Lê Ngọc Thủy và Bà: Agata Trần Thị Kim Tuyết
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Lucia Phạm Thị Thu Nhạn. Năm sinh: 01.01.1989.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  Paul Phạm Ngọc Dũng và Bà: Maria Trần Thị Bửu.
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 09.02.2014
-Lần 2: 16.02.2014
-Lần 3: 23.02.2014

Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI : CN 5 TN A 09.02.2014.

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Toma Nguyễn Minh Pháp. Năm sinh: 20.11.1992Nơi sinh: Tân Thắng.
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Pet Nguyễn Vàng và Bà: Agata Hoàng Thị Thu Thủy.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Anna ĐàoThị Hằng Nga. Năm sinh: 09.04.1992.
Nơi sinh: Tân Thắng.

Con ông:  Paul Đào Minh Đức và Bà: Maria Nguyễn Thị Tiến
Là giáo dân giáo xứ: Cù Mi, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 09.02.2014
-Lần 2: 16.02.2014
-Lần 3: 23.02.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI : CN 5 TN A 09.02.2014.

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Philipphe Nguyễn Đăng Hưng. Năm sinh: 1990Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Pet Nguyễn Đình Chánh và Bà: Agata Nguyễn Thị Bạch.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Anna Hồ Cẩm Giang. Năm sinh: 1993
Nơi sinh: Vĩnh Long.

Con ông:  Hồ Ngọc Thiền và Bà: Nguyễn Thị Thuẩn
Là giáo dân giáo xứ: Lộc Thuận, Gp Vĩnh Long.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 09.02.2014
-Lần 2: 16.02.2014
-Lần 3: 23.02.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI : CN 5 TN A, ngày 09.02.2014.

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Jos Hoàng Quý Châu. Năm sinh:07.07.1979Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Jos Hoàng Văn Hải và Bà: Anna Hoàng Thị Mỹ.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Mat Nguyễn Thị Thanh Ngoãn. Năm sinh:  12.11.1989.
Nơi sinh: Thắng Hải, Hàm Tân.

Con ông:  Nguyễn Văn Nghị và Bà: Nguyễn Thị Loan
Là giáo dân giáo xứ  Giuse, Gp Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 09.02.2014
-Lần 2: 16.02.2014
-Lần 3: 23.02.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN III TN A 26.01.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Pet Trần Văn Toàn. Năm sinh:  1997. Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  JB Trần Văn Troa và Bà: Anna Lê Thị Vân.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Anna  Nguyễn Thị Sương. Năm sinh:  1990
Nơi sinh: Lập Điền, Mỹ Tho.

Con ông:  Nguyễn Văn Sốt và Bà: Trần Thị Dụm
Là giáo dân giáo xứ  Lập Điền, Gp Mỹ Tho
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 26.01.2014
-Lần 2: 02.02.2014
-Lần 3: 09.02.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN II TN_A 19.01.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Paul Nguyễn Tuấn Duy. Năm sinh:  01.10.1985. Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Jac Nguyễn Văn Tốt và Bà:Mad Trương THị Lãnh
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Mar Nguyễn Thị Thu Hương. Năm sinh:  26.9.1980
Nơi sinh: Mân Côi

Con ông: Jos Nguyễn Văn Hướng và Bà: Mar Phạm Thị Tương
Là giáo dân giáo xứ  Mân Côi, Gp Phan Thiết
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 19.01.2014
-Lần 2: 26.01.2014
-Lần 3: 02.02.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI : CN II TN_A 19.01.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
JB Võ Viết Vũ. Năm sinh:  01.03.1985. Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Jos Võ Văn Hùng và Bà:Anna Phạm Thị Trung.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Mar Nguyễn Thị Ngọc Yến. Năm sinh:  08.01.1992
Nơi sinh: Mân Côi

Con ông: Paul Nguyễn Thanh Việt và Bà: Anna Trần Thị Hiệp.
Là giáo dân giáo xứ  Mân Côi, Gp Phan Thiết
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 19.01.2014
-Lần 2: 26.01.2014
-Lần 3: 02.02.2014

Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

RAO HÔN PHỐI : CN 05.01.2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Jos Nguyễn Thanh Đề. Năm sinh:  04.09.1988. Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Paul Nguyễn Văn Tưởng và Bà: Anna Nguyễn Thị Cúc
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Mar Nguyễn Thị Sinh. Năm sinh:  1994
Nơi sinh: Lưu Mỹ, Vinh

Con ông: Ga Nguyễn Văn Lịnh và Bà: Mar Nguyễn Thị Thiện
Là giáo dân giáo xứ  Lưu Mỹ, Gp Vinh
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 05.01.2004
-Lần 2: 12/01/2014
-Lần 3: 19.01.2014

Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

RAO HÔN PHỐI: CN 05/01/2014

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Pet Nguyễn Văn Nam. Năm sinh:  18.12.1990. Nơi sinh: Cù Mi
RT: .........
TS: ............
Con ông:  Jos Nguyễn Văn Năm (c) và Bà: Mat Nguyễn Thị Kim Liên
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Mar Nguyễn Thị Thương. Năm sinh:  1990
Nơi sinh: Lưu Mỹ, Vinh

Con ông: Ga Nguyễn Văn Lịnh và Bà: Mar Nguyễn Thị Thiện
Là giáo dân giáo xứ  Lưu Mỹ, Gp Vinh
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 3 lần:

-Lần 1: 05.01.2004
-Lần 2: 12/01/2014
-Lần 3: 19.01.2014


Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

RAO HÔN PHỐI: CN 29/12/2013

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Jos Vũ Ngọc Tiến. Năm sinh:  22.12.1981. Nơi sinh: Cù Mi
RT: 02/02/1985, Cù Mi
TS: 20/07/1998, Cù Mi
Con ông:  Pet Vũ Viết Bi (c) và Bà: Mar Nguyễn Thị Ngọc Lan
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Gp Phan Thiết

BÊN NỮ
Mar Lê Thị Trinh. Năm sinh:  23.01.1988
Nơi sinh: Bình Hòa, Gp Phú Cường

Con ông: Lê Thành Đức và Bà: Phạm Thị Lương
Là giáo dân giáo xứ  Bình Hòa, Gp Phú Cường

Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:  


Rao 2 lần:

-Lần 1: 19/12/2013
-Lần 2: 04/01/2014
-Lần 3: 

Ai biết  đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Rao Hôn phối - Ngày 22/12/2013, Chúa nhật 4 MV-A

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Jos BÙI VĂN BẰNG. Năm sinh:  17.10.1982. Nơi sinh: Thanh Hóa
RT: 15/08/2013, Tại Tân Sa Châu, TGP Sài Gòn
TS: 15/08/2013, Tại Tân Sa Châu, TGP Sài Gòn
Con ông:  Bùi Xuân Uẩn và Bà: Nguyễn Thị Nhắc
Là giáo dân giáo xứ Tân Thành, Giáo phận: TGP Sài Gòn

BÊN NỮ
PHAN THỊ THU THẢO. Năm sinh:  19.12.1982
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận

Con ông: JB Phan Châu Thanh và Bà: Mar Mad Hà Thị Hải Châu.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.

Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   07-12-2014 (lễ chiều)


Rao 3 lần:

-Lần 1: 22/12/2013
-Lần 2: 29/12/2013
-Lần 3: 05/01/2014


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Rao Hôn phối

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
Léon NGUYỄN MINH TÂM. Năm sinh:  10.12.1978. Nơi sinh: TP HCM

Con ông: Mathia Nguyễn Văn Long và Bà: Gioanna Hồ Thị Sự
Là giáo dân giáo xứ Chí Hòa, Giáo phận: TGP Sài gòn

BÊN NỮ
Anna PHẠM THỊ VIÊT AN. Năm sinh:  12.04.1991.
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận

Con ông: Pet Phạm Xuân Thảo và Bà: Anna Nguyễn Thị Thanh Hiệp
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.

Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
............................................

Rao 3 lần:

-Lần 1: 15/12/2013
-Lần 2: 22/12/2013
-Lần 3: 29/12/2013


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »

Rao Hôn phối

RAO HÔN PHỐI : 
BÊN NAM
JOS PHẠM VĂN HƯNG. Năm sinh:  20.09.1984. Nơi sinh:  Vỗ Đắc

Con ông: Jac Phạm Văn Thiệp Bà: Anna Lê Thị Hành.
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết

BÊN NỮ
Ter TRẦN THỊ NGỌC BÍCH. Năm sinh:  15.07.1993.
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận

Con ông: Pet Trần Văn Đường và Bà: Anna Phan Thị Mạn.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.

Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
Sáng thứ 7, ngày 21.01.2014

Rao 3 lần:
-Lần 1: 08/12/2013
-Lần 2: 15/12/2013
-Lần 3: 22/12/2013


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.