Ads 468x60px

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Rao HP CN 29

RAO HÔN PHỐI : 6
BÊN NAM
Giacobe MAI PHẠM MINH SANG. Năm sinh:  01.06.1987
Nơi sinh:  Tân Thắng.
Con ông: Paul Mai Xuân Ngự và Bà: Mar Phạm Thị Cúc
Là giáo dân giáo xứ Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết
BÊN NỮ
Mar PHẠM THỊ TRUNG. Năm sinh:  20.07.1988.
Nơi sinh: Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận
Con ông: Ant Phạm Văn Cảnh, và Bà: Anna Bùi Thị Hoa.
Là giáo dân giáo xứ  Cù Mi, Giáo phận: Phan Thiết.
Ngày dự kiến ngày làm phép cưới:   
...................................................................

Rao 3 lần:
-Lần 1: 20/10/2013
-Lần 2: 27/102013
-Lần 3: 03/11/2013


Ai biết những đôi hôn phối này có mắc ngăn trở. 
Xin báo trình Cha xứ./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.