Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư liệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư liệu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Bảng thuyết minh thiết kế hệ thống điều khiển điện nhà thờ Phêro

BẢNG THUYẾT MINH
HỆ THỐNG CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN VÀ CÔNG SUẤT CÁC THIẾT BỊ
ĐIỆN NHÀ THỜ GIÁO HỌ PHÊRÔ

Ngày 30/8/2010: Khảo sát thiết kế hệ thống điện lần cuối.
Trạm ĐKC: Trạm điều khiển chung đặt tại Ca đòan cánh gà Trái/Nam.
Trạm ĐK-TS: Trạm điều khiển Tiền sảnh đặt tại Trụ cuối tường dọc nhà thờ bên Phải/Nữ.
Trạm ĐK-PT: Trạm điều khiển Phòng thánh đặt tại bên trong cửa đi cung thánh - phòng thánh bên Trái
Trạm ĐK-CG-P: Trạm điều khỉển cánh gà phải đặt tại cửa đi - tường dọc cánh gà bên Phải/Nữ.
Trạm ĐK-CG-T: Trạm điều khỉển cánh gà trái  đặt tại cửa đi - tường dọc cánh gà bên Trái/Nam.
Trạm ĐK-GT-PT: Trạm điều khỉển gác trên phòng thánh đặt tại cầu thang trên
SW2way Cầu thang (Công tắc 2 chiều) mở đèn cầu thang: đặt tại  dưới / trên cầu thang.
SW2way Thánh Giuse: đặt tại tượng thánh Giuse và Trạm ĐKC
SW2way Đức Mẹ: đặt tại tượng Đức Mẹ và Trạm ĐKC

I/Thắp sáng trong nhà thờ
1. Trục chính:
 Đèn Neon đôi 1m2 = 7 bộ x 2 side = 24 bóng x 40W   = 1120W
- Mỗi bên 2 Line   điều khiển (Line   1 và Line   2) +1Neutro:
.Line   1: cho nhóm đèn Trên (4 bộ đèn).
.Line   2: cho nhóm đèn Dưới (3 bộ đèn).
*Line   1 Trái + Line   1 Phải =Line   1 Trên. Điều khỉển bằng 1SW đặt tại (Trạm ĐKC)
*Line   2 Trái + Line   2 Phải =Line   2 Dưới. Điều khỉển bằng 1SW đặt tại (Trạm ĐKC)
2. Cánh gà 2 bên Cung thánh:
-Đèn Neon đôi 1m2 = 4 bộ x 2 side = 16 bóng x 40W   = 640W (SW tại chỗ)
-Đèn Neon đơn 1m2 = 1 bộ x 2 side = 2 bóng x 40W    = 80W (SW tại chỗ)
(sau tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ)
-Nhóm thiết bị: đèn, ổ cắm, quạt  Cánh gà mỗi bên Cung thánh đựợc quản lý bằng 1 CB  đặt gần cửa đi Đ4 (CB cánh gà này chịu điều khiển bởi CB tổng của từng thiết bị).
3. Đèn pha cung thánh:
-Đèn Halogen = 4 bộ * 1000W                              = 4000W (2Line  +1Neutro)
-2 Line  +1Neutro điều khiển bằng 4 SW tại Trạm ĐKC.
Đang dự kiến thiết kế ánh sáng pha ngang mỗi bên 2 bóng Halogen.
4. Đèn Cao áp trục chính:                                    
-Đèn Thủy ngân = 4 bóng x 1000W                      = 4000W (4Line   +1 Neutro)
-Điều khiển tắt mở điện bằng 4 SW tại Trạm ĐKC.
5. Đèn phông cung thánh:
- Đèn Neon đôi 1m2 = 5 bộ x 2 side x 40W         = 800W (2Line   +1Neutro)
- Điều khiển tắt mở điện bằng 1CB tại chỗ ( hoặc đưa về Trạm ĐKC)
6. Đèn Thánh Giuse & Đức Mẹ:
-Đèn trang trí Neon = 500W x 2                            = 1000W (SW 2way)
-Điều khiển tắt mở điện bằng 1SW tại chỗ (hoặc đưa về Trạm ĐKC)
7.Đèn Thánh giá chính diện và đèn nhà tạm:
            -Đèn trang trí ~ 1000w. Điều khiển bằng 2SW đặt tại chỗ.
8. Đèn tòa giảng:
-Đèn Neon 60W x 2                                           = 120W
9. Đèn hành lang:
-Đèn mâm ốp trần điện tử:  9 bộ x 2 side x 40W = 720W (1Line  +1Neutro)/side
-Line  Lẻ-Trái +Line   Lẻ-Phải (cho các đèn số lẻ): Điều khiển bằng 1SW hành lang Trái tại Trạm ĐKC
-Line  Chẵn-Trái +Line   Chẵn-Phải (cho các đèn số chẵn): điều khiển bằng 1SW hành lang Phải tại Trạm ĐKC
10. Đèn tiền sảnh:
-Đèn mâm ốp trần điện tử:  2 bộ x 40W               = 80W  local (2Line  +1Neutro)
*Điều khiển bằng 2SW Tiền sảnh tại Trạm Tiền sảnh (cuối nhà thờ bên Phải/Nữ)
11. Đèn trang trí Thánh Phêrô + Thánh giá tháp cao chính diện:  100w
*Điều khiển bằng 2SW Tiền sảnh tại Trạm Tiền sảnh (cuối nhà thờ bên Phải/Nữ)
(2 Line   + 1Neutro)
*1CB cung cấp điện trang trí các ngày lễ. (nguồn = 1 Line   + 1 Neutro)
12. Cung ứng điện Tiền sảnh.
*Bằng nguồn riêng đặt tại tiền sảnh 2 bên (2 ổ cắm) (1 Line   +1 Neutro)
13. Đèn phòng thánh:
-Đèn Neon đơn 1m2: 5 bộ x 40W                          = 200W  (SW tại chỗ)
14. Đèn gác trên phòng thánh:
-Đèn Neon đơn 1m2: 5 bộ x 40W                          = 200W
II/ Hệ thống quạt
*Quạt công nghiệp   = 6 bộ x 2 side x 100W                                = 1200W
*Quạt bàn thờ:         = 2 cây x 75W                                             = 150W
*Quạt Ca đòan + Dì = 2 cây x 2side x 75W                                 = 300W
III/ Hệ thống âm thanh
Tổng cộng dàn âm thanh                                                              = 5000W
IV/ Thiết bị điện cắm ngòai:
4 Đèn pha Camera   x 1000w                                                     = 4000W                                                                                   
TỔNG CÔNG SUẨT CỰC ĐẠI:                 ~24.560W
Dòng tiêu thụ Cực đại thụ ước tính:            ~ 95A
Công suất tiêu thụ thông thường:              16.130W
Dòng tiêu thụ thông thường:                      62A

Ghi chú:
Nguồn điện cung cấp cho Sân khấu văn nghệ, hoặc các dịp lễ lớn (thiết bị tiêu thụ dòng điện >100A) sẽ sử dụng nguồn điện cấp ngòai (có thể gia cố lại cầu chì cầu dao đồng hồ tổng và cầu chì cá) 
Phần ghi phát sinh:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Danh sách HĐMV Giáo xứ Cù Mi NK: 2010-2014


GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
  GIÁO HẠT HÀM TÂN
      GIÁO XỨ CÙ MI
                V
DANH SÁCH
 HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CÙ MI
Nhiệm kỳ: 2010-2014
Stt
Tên thánh
Họ và
Tên
Chức vụ
1
JB
Phan Châu
Thanh
CT.HĐMV GX
2
Jacobe
Nguyễn Văn
Mỹ
Phó Ngoại
3
Phaolo
Nguyễn
Khiết
Phó Nội
4
JB
Nguyễn Thành
Nhiên
Thư ký
5
Phero
Nguyễn Văn
Hòang
Thủ quỹ
6
Phero
Lê Văn
UV- Khánh tiết
7
Phaolo
Nguyễn Đức
Dũng
UV- Phụng vụ
8
Raymonđô
Phạm Quốc
Thái
UV-XD Quản lý Tài Sản
9
Phaolo
Đào Minh
Đức
Trưởng GK1A
10
Giuse
Nguyễn Văn
Túc
Phó GK1A
11
Anton
Nguyễn Đức
Ghi
Thư ký GK1A
12
Jacobe
Nguyễn Văn
Đố
Trưởng GK1B
13
Sibatiano
Nguyễn Văn
Hỏa
Phó GK1B
14
Phero
Nguyễn Văn
Trường
Thư ký GK1B
15
Anre
Nguyễn Tấn
Thiên
Trưởng GK2
16
Giuse
Trần Quốc
Toản
Phó GK2
17
JB
Đào Minh
Tùng
Thư ký GK2
18
JB
Nguyễn Thái
Tầm
Trưởng GK3
19
Anton
Cao Thanh
Vân
Phó GK3
20
Phaolo
Nguyễn Văn
Hiếu
Thư ký GK3
21
Jacobe
Võ Văn
Thích
Trưởng GK4
22
Gisuse
Dương Quang
Mạnh
Phó GK4
23
Phaolo
Trần Trọng
Tây
Thư ký GK4
24
Lorenso
Nguyễn Văn
Diêm
Trưởng GK5
25
Tôma
Nguyễn Thái
Định
Phó GK5
26
Toma
Nguyễn Tiến
Phong
Thư ký GK5
27
Phero
Nguyễn Thiện
Tòan
Trưởng giới Gia trưởng
28
Toma
Lê Huy
Châu
Phó giới Gia trưởng
29
Phero
Thơm
Phó giới Gia trưởng
30
Jacobe
Nguyễn
Chín
Thư ký giới Gia trưởng
31
Anre
Trương Thanh
Riệm
Thủ quỹ giới Gia trưởng
32
Giuse
Trần Văn
Toán
UV giới Gia trưởng
33
Anna
Trần Thị
Cảnh
Trưởng giới Bà Mẹ
34
Maria
Trương Thị
Phương
Phó giới Bà Mẹ
35
Maria
Nguyễn Thị
Minh
Phó giới Bà Mẹ
36
Terexa
Bùi Thị
Vinh
Thư ký giới Bà Mẹ
37
Maria
Nguyễn Thị Ngọc
Thu
Thủ quỹ giới Bà Mẹ
38
Anre
Phạm Văn
Hùng
Trưởng giới Trẻ
39
Giuse
Nguyễn Quốc
Hùng
Trưởng Legio
40
Dominico
Nguyễn Thanh
Quang
Trưởng Terexa
41
GB
Phạm Ngọc
Anh
BĐH GK2 (tăng cường)
                                                                                    
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.