Ads 468x60px

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Danh sách HĐMV Giáo xứ Cù Mi NK: 2010-2014


GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
  GIÁO HẠT HÀM TÂN
      GIÁO XỨ CÙ MI
                V
DANH SÁCH
 HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CÙ MI
Nhiệm kỳ: 2010-2014
Stt
Tên thánh
Họ và
Tên
Chức vụ
1
JB
Phan Châu
Thanh
CT.HĐMV GX
2
Jacobe
Nguyễn Văn
Mỹ
Phó Ngoại
3
Phaolo
Nguyễn
Khiết
Phó Nội
4
JB
Nguyễn Thành
Nhiên
Thư ký
5
Phero
Nguyễn Văn
Hòang
Thủ quỹ
6
Phero
Lê Văn
UV- Khánh tiết
7
Phaolo
Nguyễn Đức
Dũng
UV- Phụng vụ
8
Raymonđô
Phạm Quốc
Thái
UV-XD Quản lý Tài Sản
9
Phaolo
Đào Minh
Đức
Trưởng GK1A
10
Giuse
Nguyễn Văn
Túc
Phó GK1A
11
Anton
Nguyễn Đức
Ghi
Thư ký GK1A
12
Jacobe
Nguyễn Văn
Đố
Trưởng GK1B
13
Sibatiano
Nguyễn Văn
Hỏa
Phó GK1B
14
Phero
Nguyễn Văn
Trường
Thư ký GK1B
15
Anre
Nguyễn Tấn
Thiên
Trưởng GK2
16
Giuse
Trần Quốc
Toản
Phó GK2
17
JB
Đào Minh
Tùng
Thư ký GK2
18
JB
Nguyễn Thái
Tầm
Trưởng GK3
19
Anton
Cao Thanh
Vân
Phó GK3
20
Phaolo
Nguyễn Văn
Hiếu
Thư ký GK3
21
Jacobe
Võ Văn
Thích
Trưởng GK4
22
Gisuse
Dương Quang
Mạnh
Phó GK4
23
Phaolo
Trần Trọng
Tây
Thư ký GK4
24
Lorenso
Nguyễn Văn
Diêm
Trưởng GK5
25
Tôma
Nguyễn Thái
Định
Phó GK5
26
Toma
Nguyễn Tiến
Phong
Thư ký GK5
27
Phero
Nguyễn Thiện
Tòan
Trưởng giới Gia trưởng
28
Toma
Lê Huy
Châu
Phó giới Gia trưởng
29
Phero
Thơm
Phó giới Gia trưởng
30
Jacobe
Nguyễn
Chín
Thư ký giới Gia trưởng
31
Anre
Trương Thanh
Riệm
Thủ quỹ giới Gia trưởng
32
Giuse
Trần Văn
Toán
UV giới Gia trưởng
33
Anna
Trần Thị
Cảnh
Trưởng giới Bà Mẹ
34
Maria
Trương Thị
Phương
Phó giới Bà Mẹ
35
Maria
Nguyễn Thị
Minh
Phó giới Bà Mẹ
36
Terexa
Bùi Thị
Vinh
Thư ký giới Bà Mẹ
37
Maria
Nguyễn Thị Ngọc
Thu
Thủ quỹ giới Bà Mẹ
38
Anre
Phạm Văn
Hùng
Trưởng giới Trẻ
39
Giuse
Nguyễn Quốc
Hùng
Trưởng Legio
40
Dominico
Nguyễn Thanh
Quang
Trưởng Terexa
41
GB
Phạm Ngọc
Anh
BĐH GK2 (tăng cường)
                                                                                    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.