Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Bảng thuyết minh thiết kế hệ thống điều khiển điện nhà thờ Phêro

BẢNG THUYẾT MINH
HỆ THỐNG CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN VÀ CÔNG SUẤT CÁC THIẾT BỊ
ĐIỆN NHÀ THỜ GIÁO HỌ PHÊRÔ

Ngày 30/8/2010: Khảo sát thiết kế hệ thống điện lần cuối.
Trạm ĐKC: Trạm điều khiển chung đặt tại Ca đòan cánh gà Trái/Nam.
Trạm ĐK-TS: Trạm điều khiển Tiền sảnh đặt tại Trụ cuối tường dọc nhà thờ bên Phải/Nữ.
Trạm ĐK-PT: Trạm điều khiển Phòng thánh đặt tại bên trong cửa đi cung thánh - phòng thánh bên Trái
Trạm ĐK-CG-P: Trạm điều khỉển cánh gà phải đặt tại cửa đi - tường dọc cánh gà bên Phải/Nữ.
Trạm ĐK-CG-T: Trạm điều khỉển cánh gà trái  đặt tại cửa đi - tường dọc cánh gà bên Trái/Nam.
Trạm ĐK-GT-PT: Trạm điều khỉển gác trên phòng thánh đặt tại cầu thang trên
SW2way Cầu thang (Công tắc 2 chiều) mở đèn cầu thang: đặt tại  dưới / trên cầu thang.
SW2way Thánh Giuse: đặt tại tượng thánh Giuse và Trạm ĐKC
SW2way Đức Mẹ: đặt tại tượng Đức Mẹ và Trạm ĐKC

I/Thắp sáng trong nhà thờ
1. Trục chính:
 Đèn Neon đôi 1m2 = 7 bộ x 2 side = 24 bóng x 40W   = 1120W
- Mỗi bên 2 Line   điều khiển (Line   1 và Line   2) +1Neutro:
.Line   1: cho nhóm đèn Trên (4 bộ đèn).
.Line   2: cho nhóm đèn Dưới (3 bộ đèn).
*Line   1 Trái + Line   1 Phải =Line   1 Trên. Điều khỉển bằng 1SW đặt tại (Trạm ĐKC)
*Line   2 Trái + Line   2 Phải =Line   2 Dưới. Điều khỉển bằng 1SW đặt tại (Trạm ĐKC)
2. Cánh gà 2 bên Cung thánh:
-Đèn Neon đôi 1m2 = 4 bộ x 2 side = 16 bóng x 40W   = 640W (SW tại chỗ)
-Đèn Neon đơn 1m2 = 1 bộ x 2 side = 2 bóng x 40W    = 80W (SW tại chỗ)
(sau tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ)
-Nhóm thiết bị: đèn, ổ cắm, quạt  Cánh gà mỗi bên Cung thánh đựợc quản lý bằng 1 CB  đặt gần cửa đi Đ4 (CB cánh gà này chịu điều khiển bởi CB tổng của từng thiết bị).
3. Đèn pha cung thánh:
-Đèn Halogen = 4 bộ * 1000W                              = 4000W (2Line  +1Neutro)
-2 Line  +1Neutro điều khiển bằng 4 SW tại Trạm ĐKC.
Đang dự kiến thiết kế ánh sáng pha ngang mỗi bên 2 bóng Halogen.
4. Đèn Cao áp trục chính:                                    
-Đèn Thủy ngân = 4 bóng x 1000W                      = 4000W (4Line   +1 Neutro)
-Điều khiển tắt mở điện bằng 4 SW tại Trạm ĐKC.
5. Đèn phông cung thánh:
- Đèn Neon đôi 1m2 = 5 bộ x 2 side x 40W         = 800W (2Line   +1Neutro)
- Điều khiển tắt mở điện bằng 1CB tại chỗ ( hoặc đưa về Trạm ĐKC)
6. Đèn Thánh Giuse & Đức Mẹ:
-Đèn trang trí Neon = 500W x 2                            = 1000W (SW 2way)
-Điều khiển tắt mở điện bằng 1SW tại chỗ (hoặc đưa về Trạm ĐKC)
7.Đèn Thánh giá chính diện và đèn nhà tạm:
            -Đèn trang trí ~ 1000w. Điều khiển bằng 2SW đặt tại chỗ.
8. Đèn tòa giảng:
-Đèn Neon 60W x 2                                           = 120W
9. Đèn hành lang:
-Đèn mâm ốp trần điện tử:  9 bộ x 2 side x 40W = 720W (1Line  +1Neutro)/side
-Line  Lẻ-Trái +Line   Lẻ-Phải (cho các đèn số lẻ): Điều khiển bằng 1SW hành lang Trái tại Trạm ĐKC
-Line  Chẵn-Trái +Line   Chẵn-Phải (cho các đèn số chẵn): điều khiển bằng 1SW hành lang Phải tại Trạm ĐKC
10. Đèn tiền sảnh:
-Đèn mâm ốp trần điện tử:  2 bộ x 40W               = 80W  local (2Line  +1Neutro)
*Điều khiển bằng 2SW Tiền sảnh tại Trạm Tiền sảnh (cuối nhà thờ bên Phải/Nữ)
11. Đèn trang trí Thánh Phêrô + Thánh giá tháp cao chính diện:  100w
*Điều khiển bằng 2SW Tiền sảnh tại Trạm Tiền sảnh (cuối nhà thờ bên Phải/Nữ)
(2 Line   + 1Neutro)
*1CB cung cấp điện trang trí các ngày lễ. (nguồn = 1 Line   + 1 Neutro)
12. Cung ứng điện Tiền sảnh.
*Bằng nguồn riêng đặt tại tiền sảnh 2 bên (2 ổ cắm) (1 Line   +1 Neutro)
13. Đèn phòng thánh:
-Đèn Neon đơn 1m2: 5 bộ x 40W                          = 200W  (SW tại chỗ)
14. Đèn gác trên phòng thánh:
-Đèn Neon đơn 1m2: 5 bộ x 40W                          = 200W
II/ Hệ thống quạt
*Quạt công nghiệp   = 6 bộ x 2 side x 100W                                = 1200W
*Quạt bàn thờ:         = 2 cây x 75W                                             = 150W
*Quạt Ca đòan + Dì = 2 cây x 2side x 75W                                 = 300W
III/ Hệ thống âm thanh
Tổng cộng dàn âm thanh                                                              = 5000W
IV/ Thiết bị điện cắm ngòai:
4 Đèn pha Camera   x 1000w                                                     = 4000W                                                                                   
TỔNG CÔNG SUẨT CỰC ĐẠI:                 ~24.560W
Dòng tiêu thụ Cực đại thụ ước tính:            ~ 95A
Công suất tiêu thụ thông thường:              16.130W
Dòng tiêu thụ thông thường:                      62A

Ghi chú:
Nguồn điện cung cấp cho Sân khấu văn nghệ, hoặc các dịp lễ lớn (thiết bị tiêu thụ dòng điện >100A) sẽ sử dụng nguồn điện cấp ngòai (có thể gia cố lại cầu chì cầu dao đồng hồ tổng và cầu chì cá) 
Phần ghi phát sinh:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.