Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn Các BMCG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Các BMCG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

HIỀN MẪU

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ CÙ MI
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Hội Các BMCG Cù Mi 2010-2014

BTS Hội Các BMCG Cù Mi 2010-2014


1
Anna
Trần Thị
Cảnh
1967
Trưởng giới Bà Mẹ
2
Maria
Trương Thị
Phương
1965
Phó giới Bà Mẹ
3
Maria
Nguyễn Thị
Minh
1977
Phó giới Bà Mẹ
4
Terexa
Bùi Thị
Vinh
1978
Thư ký giới Bà Mẹ
5
Maria
Nguyễn Thị Ngọc
Thu
1975
Thủ quỹ giới Bà Mẹ

Đọc tiếp »

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Hội Các BMCG Cù Mi 2006-2010

Ban Trị sự Hội Các BMCG Cù Mi 2006-2010

1. Mad Hà Thị Dương  1657                  Trưởng
2. Rosa Bùi Thị Hoa     1958                   Phó
3. Mar Nguyễn Thị Thiết 1960               Phó
4. Anna Nguyễn Thị Quy 1965               Thủ quỹ
5. Matta Trương Thị Tím 1956              Thư ký
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.