Ads 468x60px

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Hội Các BMCG Cù Mi 2006-2010

Ban Trị sự Hội Các BMCG Cù Mi 2006-2010

1. Mad Hà Thị Dương  1657                  Trưởng
2. Rosa Bùi Thị Hoa     1958                   Phó
3. Mar Nguyễn Thị Thiết 1960               Phó
4. Anna Nguyễn Thị Quy 1965               Thủ quỹ
5. Matta Trương Thị Tím 1956              Thư ký
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.