Ads 468x60px

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

PHÂN ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG: BÌNH AN LÂU DÀI (ĐTC Phanxicô, Giáo lý 07/12/2022:)


“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong tiến trình phân định, điều quan trọng là cần phải chú ý đến giai đoạn ngay sau quyết định được đưa ra. Nghĩa là, khi cần đưa ra quyết định, tôi phải làm cuộc phân định, xem xét những thuận nghịch, những cảm nhận và cầu nguyện… Rồi sau khi hoàn tất tiến trình này và đã đưa ra quyết định, thì bước tiếp theo mà hôm nay chúng ta cần phải chú ý là xem các dấu chỉ xác nhận hoặc những dấu chỉ phủ nhận quyết định đó. Bởi vì trong cuộc sống, có rất nhiều quyết định không tốt, và có những dấu chỉ phủ nhận quyết định đó thay vì xác nhận là nó tốt.
Thật vậy, chúng ta thấy yếu tố thời gian là một tiêu chí cơ bản để nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa giữa nhiều tiếng nói khác. Chỉ một mình Người là Chúa của thời gian: đó là dấu hiệu bảo đảm cho điều xuất phát từ Người, là điều phân biệt Người với những kẻ bắt chước nhân danh Người nhưng không thể. Một trong những dấu chỉ của thần lành là: thần lành mang lại một sự bình an lâu dài: khi bạn đưa ra một quyết định, qua một tiến trình rồi quyết định, và nếu điều này cho bạn bình an và bình an này lâu dài thì đó là một dấu chỉ tốt cho thấy con đường này tốt đẹp. Một sự bình an mang lại hài hòa, hiệp nhất, nhiệt thành, sốt sắng. Như thế, bạn bước ra khỏi tiến trình tốt hơn lúc bạn bước vào.
Ví dụ, nếu tôi quyết định dành thêm nửa giờ để cầu nguyện, và sau đó tôi nhận thấy rằng tôi sống tốt hơn vào những thời gian khác trong ngày, tôi thanh thản hơn, bớt lo lắng hơn, tôi thực hiện công việc của mình một cách tận tâm và thích thú hơn , ngay cả mối quan hệ của tôi với một số người khó tính cũng trở nên dễ dàng hơn…: đây là những dấu chỉ quan trọng cho thấy quyết định được đưa ra là đúng đắn. Đời sống thiêng liêng là một vòng tuần hoàn: sự tốt lành của một chọn lựa mang lại lợi ích cho mọi lĩnh vực khác trong đời sống chúng ta. Bởi vì đó là sự tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa…”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.