Ads 468x60px

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

LỜI CẦU KHI ĐAU BỆNH (Thánh thi Kinh Sách thứ bảy hôm nay, 31TN)


Chúa hằng hiển trị trong vinh sáng,
Lượng cả đỡ nâng kẻ tín thành,
Xin ngự đến thăm và tuôn đổ
Bảy nguồn ân huệ của Thánh Linh.
Chữa xác cho lành bao bệnh hoạn,
Cho lòng vơi nhẹ nỗi ưu sầu,
Phá vỡ mưu thâm phường ác quỷ,
Nâng đỡ linh hồn khỏi lao đao.
Giữ gìn tâm trí luôn bình tĩnh,
Việc thiện ban ơn để thi hành.
Lời kẻ nguyện cầu, xin đoái nhận,
Đưa về cho hưởng phúc trường sinh.
Lạy Chúa Ki-tô, ngày thẩm phán,
Xin đừng nổi giận với đoàn con,
Đừng nỡ xếp vào hàng bên tả,
Nhưng vào bên hữu với chiên ngoan.
Khi Chúa nhân từ thương chấp nhận
Dân hèn cung kính tỏ khúc nôi,
Chúng con hết thảy đều ca hát
Một Chúa Ba Ngôi mãi muôn đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.