Ads 468x60px

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

MỪNG BỔN MẠNG PHÊRÔ PHAOLÔ


MỪNG BỔN MẠNG PHÊRÔ PHAOLÔ
Mừng đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin nhớ lại đã thăm nhà thánh Bổn mạng Phêrô và tượng ngài ở biển hồ Galilê-Israel, mộ và tượng ngài ở đền thờ thánh Phêrô-Rôma-Italia, đền thờ thánh Phaolô nơi có mộ ngài…
Xin hai thánh cầu cùng Chúa cho chúng con được ân sủng đổi mới: từ tội nhân thành tông đồ, như xưa Chúa đã biến các ngài là người chối Chúa ba lần, giết hại những người tin Chúa… thành tông đồ vĩ đại, trụ cột xây dựng Hội Thánh Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.