Ads 468x60px

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

DOMINE QUO VADIS ?


DOMINE QUO VADIS ?
Vì quên đưa hình viếng nhà thờ nơi thánh Phêrô chạy trốn bách hại gặp Thầy Giêsu vác thập giá vào thành Rôma, thánh nhân hỏi “Thưa Thầy, Thầy đi đâu ? Domine Quo Vadis ?” Thầy vác thập giá vô Roma chết một lần nữa vì môn đệ trốn…
Đây là câu chuyện Đức Cha kể trong tuần hiệp hành đánh động mình, thắng cám dỗ trốn sứ vụ… nay bổ túc đưa vào, chỉ tiếc ghé hai lần mà không biết có dấu chân Phêrô đi ra, Chúa đi vào… chắc phải qua

coi lại.
Lạy thánh Phêrô, thầy đã sợ, đã trốn nhưng sau này can đảm, không chỉ chịu đóng đinh mà đóng đinh ngược. Xin giúp con khi sợ, khi sắp chìm, khi muốn trốn… biết can đảm lên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.