Ads 468x60px

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN TRONG PHỤNG VỤ


Hiến chế Phụng Vụ của công đồng Vaticanô II dạy :
“Công cuộc cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn bị như thế đã được tiên báo trong dân Cựu Ước qua những kỳ công của Chúa, nay được Chúa Kitô hoàn tất, nhất là nhờ mầu nhiệm phục sinh gồm cuộc Khổ Nạn hồng phúc, việc sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Người…” (số 5)
“…để chu toàn công việc lớn lao ấy, Chúa Kitô

hằng hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong hy lễ, không những trong con người thừa tác viên, “vì như xưa Người hiến mình trên thập giá, thì nay chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của linh mục”, mà nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình Thánh Thể.
Người hiện diện trong các Bí Tích nhờ quyền năng của Người; vì thế ai rửa tội là chính Chúa Kitô rửa tội. Người hiện diện trong lời của Người vì chính Người nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện diện khi Giáo Hội cầu khẩn và hát Thánh Vịnh, như chính Người đã hứa : “Đâu có hai, ba người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18, 20). (số 6)
Vậy, bạn hãy quí trọng và siêng năng tham dự phụng vụ cách sốt sắng, vì “Phụng vụ là chóp đỉnh sinh hoạt của Giáo Hội đồng thời cũng là nguồn mạch các nhân đức.” (lời giới thiệu).0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.