Ads 468x60px

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

BÁNH TRƯỜNG SINH

Ga 6:
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Jesus said to the crowds, "I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.
But I told you that although you have seen (me), you do not believe.
Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me,
because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me.
And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day.
For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.