Ads 468x60px

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

ĐẤNG PHÙ TRỢ KHÁC: THÁNH THẦN (ĐTC Phanxicô, 11/05/2020)


“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14:16)
Thánh Linh dạy chúng ta đi vào mầu nhiệm đức tin, giúp chúng ta hiểu được các mầu nhiệm, và giáo lý của Chúa Giêsu, cũng như phát triển đức tin của chúng ta mà không phạm sai lầm, bởi vì giáo lý phát triển theo sự hiểu biết nhưng luôn theo cùng một hướng. Thánh Thần giúp chúng ta hiểu thêm và nhiều hơn những gì Chúa Giêsu đã nói.
Tín lý không dừng lại nhưng phát triển. Thánh Linh ngăn cản không để cho đức tin bị dậm chân tại chỗ, và không phát triển trong chúng ta. Thánh Linh phát triển trong chúng ta một sự hiểu biết về những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Ngài nhắc nhở chúng ta về những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, như ký ức, đánh thức chúng ta, làm cho chúng ta thức tỉnh trước những điều Chúa dạy, khiến chúng ta nhớ đến cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta gặp gỡ Chúa và ngay cả khi chúng ta lìa xa Chúa.” (ĐTC Phanxicô, 11/05/2020)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.