Ads 468x60px

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

TỰ HÀO TRONG CHÚA


Trích bài giảng của thánh Ba-xi-li-ô Cả, giám mục :
“Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan ; kẻ hùng mạnh, đừng tự hào mình hùng mạnh ; kẻ giàu có, đừng tự hào mình giàu có. Vậy đâu là niềm tự hào đích thực ? Nhờ đâu con người nên cao cả ? Vị ngôn sứ trả lời : Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này là hiểu biết Ta, vì Ta là Đức Chúa.
Điều làm cho con người nên cao trọng, được vinh hiển uy linh, là họ nhận biết điều gì thật sự cao cả và gắn bó với điều đó, đồng thời tìm vinh quang của mình nơi vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, thánh Tông Đồ nói : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Thánh nhân nói như thế trong đoạn thư sau đây : Đức Giê-su Ki-tô đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. Người là Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và giải thoát anh em, hợp như lời đã chép rằng : “Ai tự hào hãy tự hào trong Chúa.”
Như thế, người có niềm tự hào trọn hảo và tinh tuyền trong Thiên Chúa là người không hãnh diện vì sự công chính của riêng mình, nhưng nhận biết mình đã mất sự công chính đích thực và chỉ có thể được nên công chính nhờ tin vào Đức Ki-tô. Thánh Phao-lô đã hãnh diện về điều này : thánh nhân coi khinh sự công chính của riêng mình, và tìm sự công chính do Thiên Chúa ban, nhờ Đức Ki-tô, tức là sự công chính dựa trên đức tin : để được biết chính Đức Ki-tô, biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.
Như thế, mọi thái độ kiêu căng ngạo mạn đều đã sụp đổ. Hỡi con người, bạn chẳng còn gì để có thể huênh hoang, chẳng còn gì để có thể tự hào và hy vọng. Bạn chỉ còn một việc là hy sinh tất cả những gì bạn có, và tìm kiếm sự sống tương lai của mình nơi Đức Ki-tô. Một cách nào đó, chúng ta đã có sự sống ấy rồi, chúng ta đang được hưởng, vì đang hoàn toàn sống nhờ ân huệ Thiên Chúa ban.
Quả thật, Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của chúng ta, do lòng yêu thương của Người. Hơn nữa, nhờ Thánh Thần của Người, Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta biết là đức khôn ngoan của Người đã chuẩn bị cho chúng ta được hưởng vinh quang. Chính Thiên Chúa ban năng lực và sức mạnh khi chúng ta vất vả lao đao. Thánh Phao-lô nói : Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng thật ra không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa nơi tôi.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.