Ads 468x60px

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

JERICHO, THÀNH CỔ NHẤT THẾ GIỚI


GIÊRIKHÔ (ISRAEL) 2014
Bài đọc 1 Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C kể lại : “Sau khi dân Ít-ra-en vào Đất Hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-suê : “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập.”Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô.
Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. Hôm sau, không còn man-na nữa,

khi họ dùng thổ sản trong xứ ; thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Ca-na-an.” (Gs 5,9-12)
Giêrikhô (Giêricô) thành cổ xưa nhất thế giới, vùng đất đầu tiên Dân Chúa được nuôi dưỡng khi tiến vào Đất Hứa. Giêricô cũng là nơi có cây sung ông Giakêu lùn leo lên gặp Chúa… Tạ ơn Chúa con đã đến đây năm 2014, dừng chân khá lâu, ăn trưa tại nhà hàng nơi này trước khi đi cáp treo lên núi Chúa chịu cám dỗ. Gần đó có nơi bán chà là rất ngon, ai cũng mua về làm quà…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.