Ads 468x60px

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Ngày 22/02, lập Tông Tòa thánh Phêrô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. (Mt 16, 13-19)
"Cửa địa ngục sẽ không thắng được", đó là lời hứa và là sự bảo đảm của Chúa Giêsu khi Ngài thiết lập Giáo Hội trên trần gian này. Cho dù những con người trong Giáo Hội vẫn còn nhiều yếu đuối, lỡ lầm, nhưng Giáo Hội là của Chúa chứ không phải của con người, nên Giáo Hội ấy chắc chắn sẽ trường tồn, không bao giờ bị phá hủy bởi bất cứ một quyền lực nào.
Lạy Chúa, con xin tín thác vào Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.