Ads 468x60px

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

KHÔN NGOAN LÀ TỪ THIÊN CHÚA

Hc 1:
1Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,
và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.
2Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết ?
3Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu ?
4Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,
sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.
6Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai ?
Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ ?
8Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,
ngự trên ngai của Người.
9Đó chính là Đức Chúa.
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình, 10 nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người,
và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.
All wisdom comes from the LORD and with him it remains forever, and is before all time
The sand of the seashore, the drops of rain, the days of eternity: who can number these?
Heaven's height, earth's breadth, the depths of the abyss: who can explore these?
Before all things else wisdom was created; and prudent understanding, from eternity.
To whom has wisdom's root been revealed? Who knows her subtleties?
There is but one, wise and truly awe-inspiring, seated upon his throne:
It is the LORD; he created her, has seen her and taken note of her.
He has poured her forth upon all his works, upon every living thing according to his bounty; he has lavished her upon his friends.
Fear of the LORD is glory and splendor, gladness and a festive crown.
Fear of the LORD warms the heart, giving gladness and joy and length of days.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.