Ads 468x60px

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

NGÀY CHÚA NHẬT (Hiến chế Phụng vụ)


“Theo truyền thống của các Tông Đồ, bắt nguồn từ chính ngày Đức Ki-tô sống lại, ngày bát nhật nào Hội Thánh cũng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Từ đó, ngày này được gọi một cách chí lý là ngày của Chúa hay Chúa nhật.
Trong ngày này, các Ki-tô hữu phải họp nhau lại, để khi nghe lời Thiên Chúa và tham dự thánh lễ, họ tưởng nhớ cuộc thương khó, sự phục sinh và lên trời của Đức Ki-tô ; đồng thời cảm tạ Thiên Chúa đã cho họ tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại.
Vì thế, Chúa nhật là ngày lễ hàng đầu cần phải được trình bày và khắc ghi vào lòng sùng mộ của các tín hữu, sao cho ngày đó cũng trở thành ngày vui và ngày nghỉ cho họ. Các cuộc cử hành khác, nếu không thật sự quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa nhật, vì Chúa nhật là nền tảng và là nòng cốt của cả năm phụng vụ.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.