Ads 468x60px

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

Thứ sáu, 31 tn

Thứ sáu, 31 tn
Bđ1, Pl 3 :
Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : 19 chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
4 ,1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con “chỉ nghĩ đến những sự thế gian... sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô”, đến nỗi “Chúa con thờ là cái bụng”... rồi “chung cục là sẽ phải hư vong”.
Nhưng giúp chúng con “kết hợp với Chúa mà sống vững vàng... là niềm vui, là vinh dự” của Hội Thánh... để đạt tới “quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.” Amen.
Join with others in being imitators of me, brothers and sisters, and observe those who thus conduct themselves according to the model you have in us. For many, as I have often told you and now tell you even in tears, conduct themselves as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach; their glory is in their "shame." Their minds are occupied with earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we also await a savior, the Lord Jesus Christ. He will change our lowly body to conform with his glorified body by the power that enables him also to bring all things into subjection to himself. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord, beloved.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.