Ads 468x60px

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

CÙ MI TIÊN

Minh họa cho câu ca dao “Cù Mi là Cù Mi tiên, đi chợ không tiền cũng có đồ ăn” là những “không ảnh” (ảnh chụp trên không) mới chụp đây. Đại dịch đã cô lập nhiều nơi thiếu đói rất tội nghiệp, riêng nơi này Chúa cho tự cung cấp đầy đủ…
Cám ơn cha ông lập xứ hơn 134 năm qua (1887) !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.