Ads 468x60px

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

CẢ NƯỚC XIN ƠN CHỮA LÀNH

LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ XIN ƠN CHỮA LÀNH
CHÚA NHẬT 17/10/2021
Bài đọc I: Ac 3, 17-26
Bài trích sách Ai ca
Linh hồn tôi không còn được bình an, tôi đã quên mất niềm hạnh phúc.
Tôi nói: “Vinh dự và hy vọng của tôi ở nơi Chúa đã tiêu tan không còn nữa”.
Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng của con.
Tôi cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn tôi tan nát hao mòn.
Nhưng tôi luôn còn hy vọng, vì điều tôi vẫn ghi nhớ trong tâm hồn:
đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt, và lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn,
nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày, và đức thành tín của Người vô cùng cao cả.
Hồn tôi kêu lên: “Chúa là gia nghiệp của tôi, nên tôi luôn trông cậy nơi Người”.
Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người.
Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ.
Đó là Lời Chúa
Thánh vịnh đáp ca: Tv 79, 2ac. 3b. 5-7 (Đ. 4b)
X.1: Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe,
lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện,
xin biểu lộ quyền năng của Chúa,
và xin đến cứu độ chúng con. Đ.
Đ. Lạy Chúa, xin tỏ nhan thánh Chúa,
và chúng con sẽ được cứu độ.
X.2: Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh,
tới bao giờ Chúa còn thịnh nộ,
không nghe lời cầu khẩn của dân Ngài?
Cơm bánh Ngài nuôi chúng con chỉ là nước mắt,
và nước uống Ngài ban là dòng lệ tuôn trào.
Chúa để mặc chúng con cho lân bang chống đối,
để quân thù đàm tiếu cười nhạo chúng con. Đ.
Bài đọc II: Rm 8, 31b-39
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma
Anh em thân mến, Nếu Thiên Chúa phù trợ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con của Người, nhưng đã trao nộp Con vì tất cả chúng ta, lẽ nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?
Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn? Chẳng lẽ là Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta nên công chính? Ai sẽ kết án chúng ta? Chẳng lẽ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay bắt bớ, gươm giáo chăng?
Như có lời chép: “Chính vì Ngài mà ngày ngày chúng con phải chết, chúng con như những con chiên bị mang đi giết”. Nhưng trong tất cả những điều ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay quỷ thần, dù hiện tại, tương lai hay bất cứ quyền lực nào, dù chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ thụ tạo nào, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa
Alleluia: 2Cr 1, 3b-4a
Alleluia. Chúc tụng Chúa Cha đầy lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, là Đấng ủi an chúng ta trong mọi nỗi gian truân. Alleluia.
Bài Tin Mừng: Mc 4, 35-41
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”. Rời đám đông dân chúng, các ông chở Người đi vì Người đang ở dưới thuyền; có nhiều thuyền khác cùng theo Người.
Một trận cuồng phong nổi lên, những lớp sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ; các môn đệ đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Người đứng dậy quát nạt gió và phán với biển: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ.
Người nói với các ông: “Sao các con nhát sợ thế? Các con chưa có đức tin sao?” Bấy giờ các ông kinh sợ và nói với nhau: “Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người?”
Đó là Lời Chúa
SUY NIỆM
Lạy Chúa, đại dịch đã làm cho đồng bào con “nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng”, nhiều người “tâm hồn tan nát hao mòn” và “không còn được bình an, đã quên mất niềm hạnh phúc”… Đồng cảm với đồng bào, chúng con “cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn con tan nát hao mòn”…
Gần hai năm mà dịch chưa tan, lại bùng phát nhiều lần làm tan hoang những thành phố lớn, tan tành nhiều gia đình khá giả, tan nát những cảnh cơ hàn… và chúng con linh cảm nó còn dài lâu… nhưng chúng con “luôn còn hy vọng, vì điều con vẫn ghi nhớ trong tâm hồn: đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt, và lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn, nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày, và đức thành tín của Người vô cùng cao cả.”
Lạy Chúa, “Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người.” Nên chúng con tin và tuyên xưng “Nếu Thiên Chúa phù trợ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta?”,
chúng con khẩn cầu “Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe,
lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện,
xin biểu lộ quyền năng của Chúa,
và xin đến cứu độ chúng con…”
và con kêu lên trong khiếp sợ như oán trách “Lạy Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”…
Lạy Chúa Giêsu, quyền năng Chúa vượt trên tự nhiên, gió bảo… xin hãy phán với đại dịch : “Hãy im đi, hãy lặng đi” mà cứu chúng con, những người “yếu tin” và “chết nhát”. Xin hãy ra tay để dịch bệnh “ngưng, lặng như tờ”. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.