Ads 468x60px

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

Thư Mục Vụ Tháng 11/2021


Đọc tiếp »

THAM DỰ THÁNH LỄ THỜI ĐẠI DỊCH

Đọc tiếp »

CẦU NGUYỆN THA THIẾT CHO PHAN THIẾT THÂN YÊU !Đọc tiếp »

MIỄN LÀ ĐỨC KITÔ ĐƯỢC RAO GIẢNG

Thứ bảy, 30 tn
Bđ1, Pl 1
Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành, nhưng dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa, 19 bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ. 20 Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết : 21 vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 22 Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. 23 Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng : ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần : 24 nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em. 25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. 26 Như thế, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi, khi tôi lại đến gặp anh em.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bận tâm quá đáng những gì thứ yếu, hay chỉ vui mừng vì những giá trị phù phiếm chống qua... nhưng quan trọng : “Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng, tôi còn mừng hơn nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ...” Amen.
Brothers and sisters: As long as in every way, whether in pretense or in truth, Christ is being proclaimed? And in that I rejoice. Indeed I shall continue to rejoice, for I know that this will result in deliverance for me through your prayers and support from the Spirit of Jesus Christ. My eager expectation and hope is that I shall not be put to shame in any way, but that with all boldness, now as always, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me life is Christ, and death is gain. If I go on living in the flesh, that means fruitful labor for me. And I do not know which I shall choose. I am caught between the two. I long to depart this life and be with Christ, (for) that is far better. Yet that I remain (in) the flesh is more necessary for your benefit. And this I know with confidence, that I shall remain and continue in the service of all of you for your progress and joy in the faith, so that your boasting in Christ Jesus may abound on account of me when I come to you again.
Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT XXXI-Mùa TN BĐọc tiếp »

TẠ ƠN CHÚA BAN THÊM GIÁM MỤC

Thêm một cha bạn cùng khoá 3 Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn làm Giám Mục, xin tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện với Đức Cha trong sứ vụ mới.


Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

Thứ bảy, Tuần XXX-Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ sáu, 30 tn

Bđ1, Pl 1
Chúng tôi, Phao-lô và Ti-mô-thê, là những tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su ở Phi-líp-phê, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.
3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. 4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 7 Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin cho các mục tử luôn “cảm tạ Thiên Chúa mỗi lần nhớ đến” đàn chiên, “luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho hết thảy” Dân Chúa... Ước gì chúng con có tâm tình của thánh Phaolô : “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh chị em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su.”...
Và xin cho các tín hữu ngày nay cũng là “dân thánh”, biết “góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng” có “lòng mến ngày thêm dồi dào, được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn ; được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm...” Amen.
Paul and Timothy, slaves of Christ Jesus, to all the holy ones in Christ Jesus who are in Philippi, with the overseers and ministers: grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God at every remembrance of you, praying always with joy in my every prayer for all of you, because of your partnership for the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work in you will continue to complete it until the day of Christ Jesus. It is right that I should think this way about all of you, because I hold you in my heart, you who are all partners with me in grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer: that your love may increase ever more and more in knowledge and every kind of perception, to discern what is of value, so that you may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐAĐọc tiếp »

Thứ ba, 30 tn

Bđ1, Ep 5 :
Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. 22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, 23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. 24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; 26 như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 29 Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, 30 vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. 31 Sách Thánh có lời chép rằng : Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. 33 Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay thánh hoá mối tương quan thánh thiêng nền tảng trong gia đình là vợ-chồng, để họ không chỉ yêu nhau “như chính mình”, mà còn “hiến mình” cho nhau “như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh”... Amen.
Brothers and sisters: be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife just as Christ is head of the church, he himself the savior of the body.
As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So (also) husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. “For this reason a man shall leave (his) father and (his) mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. In any case, each one of you should love his wife as himself, and the wife should respect her husband.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Thứ ba, Tuần XXX-Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

Thứ hai, Tuần XXX-Mùa TNĐọc tiếp »

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

VỚI ĐHY BỘ TRUYỀN GIÁO

Hôm nay ngày thế giới truyền giáo, thấy nhiều web đăng bài của ĐHY Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo… nhớ lại dịp may gặp ngài năm 2005, khi tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu tại Philippines, lúc đó ngài là Giám mục Imus, giáo phận đăng cai tổ chức…
Cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện với ĐHY trong sứ vụ loan báo Tin Mừng !
(XEM THÊM HÌNH ẢNH)

Đọc tiếp »

CẦU CHO NHÀ LÃNH ĐẠO THỜI ĐẠI DỊCH...

Trích sách Khôn ngoan ( Kn 1, 1-6 ) :
Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian,
hãy suy tưởng ngay lành về ĐỨC CHÚA
và thành tâm kiếm tìm Người.
2Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.
3Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng, sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.
Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ;
xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Đức Khôn Ngoan không cư ngụ. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công.
Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.
Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT XXX-Mùa TN BĐọc tiếp »

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2021

PHỤNG VỤ GIÁO XỨ CÙ MI- THÁNG 11

 Tạ ơn Chúa nhà thờ Cù Mi thuộc “vùng xanh”, nên từ Chúa Nhật 24/10/2021, giờ Thánh Lễ hằng ngày sẽ trở lại như cũ, và theo hướng dẫn sau :Đọc tiếp »

THÔNG BÁO VP TGM: VỀ SINH HOẠT TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Đọc tiếp »

Thứ bảy, Tuần XXIX-Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ bảy, 29 tn

Bđ1, Ep 4, 7-
Thưa anh em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho...
Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin đừng để con cái Chúa “còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.”
Nhưng giúp chúng con có đức tin ngày một trưởng thành : “sống theo sự thật và trong tình bác ái, sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu...” Amen.
Brothers and sisters: Grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift...
And he gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ,
until we all attain to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the extent of the full stature of Christ, so that we may no longer be infants, tossed by waves and swept along by every wind of teaching arising from human trickery, from their cunning in the interests of deceitful scheming. Rather, living the truth in love, we should grow in every way into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and held together by every supporting ligament, with the proper functioning of each part, brings about the body's growth and builds itself up in love.
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

GIÁO LUẬT ĂN CHAY-KIÊNG THỊT-SÁM HỐI

Xin trích trực tiếp các điều luật từ BỘ GIÁO LUẬT 1983, bộ giáo luật hiện hành của HỘT THÁNH CÔNG GIÁO, giúp anh chị em đọc chính hướng dẫn của Toà Thánh…

Đọc tiếp »

TẠ ƠN CHÚA SÀI GÒN ĐÃ ĐỨNG DẬYĐọc tiếp »

SỐNG MÙA DỊCH NHƯ SỐNG MÙA CHAYĐọc tiếp »

ĐỪNG CHỈ LO TỰ CỨU MÌNH… (ĐTC Phanxicô, 20/10/2020)

Cám dỗ chỉ nghĩ đến việc cứu lấy bản thân:
“Thật là một ân sủng để được cầu nguyện cùng nhau. Tôi xin thân ái chào tất cả các chư huynh với đầy lòng biết ơn, đặc biệt là hiền huynh của tôi, là Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, và Đức Cha Heinrich, Chủ Tịch Hội Đồng Các Giáo Hội Tin Lành ở Đức.
Bài Tin Mừng trích từ tường thuật về Cuộc Thương Khó của Chúa mà chúng ta vừa nghe xảy ra không lâu trước khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trong cuộc thương khó. Bản văn đề cập đến cám dỗ mà Chúa đã phải trải qua trong cơn hấp hối trên thập tự giá. Vào thời điểm tột cùng đau khổ và tình yêu ấy của Ngài, nhiều kẻ trong số những người có mặt đã chế nhạo Ngài một cách tàn nhẫn bằng những từ như: “Hãy tự cứu mình đi!” (Mc 15,30). Đây là một cám dỗ lớn. Nó không tha cho một ai, kể cả chúng ta là những Kitô hữu. Đó là cám dỗ chỉ nghĩ đến việc cứu lấy bản thân và phe nhóm của chính mình, chỉ tập trung vào các vấn đề và các lợi ích của chúng ta, như thể không có gì khác là quan trọng. Đó là một bản năng rất con người, nhưng là một sai lầm. Đó là cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa bị đóng đinh.
Hãy tự cứu lấy mình. Những lời này được nói trước hết bởi “những người đi ngang qua” (câu 29). Họ là những người bình thường, những người đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy và những người đã chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Bây giờ họ đang nói với Ngài, “Hãy tự cứu mình đi, hãy xuống khỏi thập tự giá”. Họ không có lòng thương hại, họ chỉ muốn phép lạ; họ muốn thấy Chúa Giêsu xuống khỏi thập tự giá. Đôi khi chúng ta cũng thích một vị thần làm nhiều điều kỳ diệu hơn là một vị thần từ bi, một vị thần đầy quyền năng trong mắt thế giới, là người thể hiện sức mạnh của mình và xua đuổi những kẻ ao ước thấy chúng ta bị khốn đốn. Nhưng đó không phải là Thiên Chúa, nhưng là sản phẩm từ óc sáng tạo của chính chúng ta. Chúng ta thường muốn một vị thần theo hình ảnh của chúng ta, thay vì chúng ta phải trở nên phù hợp với hình ảnh của chính Người. Chúng ta thường muốn có một vị thần giống như bản thân chúng ta, thay vì phải làm cho chính mình trở thành giống như Chúa. Như thế, chúng ta thích thờ phượng chính mình hơn là thờ phượng Thiên Chúa. Cách thức thờ phượng như vậy được nuôi dưỡng và lớn lên thông qua sự thờ ơ đối với tha nhân. Những người qua đường đó chỉ quan tâm đến Chúa Giêsu để thỏa mãn những ước muốn của riêng họ. Chúa Giêsu, bị coi là một kẻ bị ruồng bỏ khi bị treo trên thập tự giá, không còn được họ quan tâm nữa. Ngài ở trước mắt họ, nhưng lại ở xa trái tim họ. Sự thờ ơ khiến họ xa rời thiên nhan đích thật của Chúa...” (ĐTC Phanxicô, 20/10/2020)
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Thứ năm, Tuần XXIX-Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

Thứ tư, Tuần XXIX-Mùa TNĐọc tiếp »

CHÚNG TA LÀ “NGƯỜI NHÀ” TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA

Thứ ba, 29 tn
Bđ1-Ep 2 :
Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần...
Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con “ở xa” nhưng “ở gần”... và giúp chúng con biết mình “không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú” mà là “người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà” trong gia đình giáo xứ, giáo phận... thấy rõ trách nhiệm của mình, và nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh. Amen.
But now in Christ Jesus you who once were far off have become near by the blood of Christ..
So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. Through him the whole structure is held together and grows into a temple sacred in the Lord; in him you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Thứ ba, Tuần XXVIX-Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

CẢ NƯỚC XIN ƠN CHỮA LÀNH

LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ XIN ƠN CHỮA LÀNH
CHÚA NHẬT 17/10/2021
Bài đọc I: Ac 3, 17-26
Bài trích sách Ai ca
Linh hồn tôi không còn được bình an, tôi đã quên mất niềm hạnh phúc.
Tôi nói: “Vinh dự và hy vọng của tôi ở nơi Chúa đã tiêu tan không còn nữa”.
Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng của con.
Tôi cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn tôi tan nát hao mòn.
Nhưng tôi luôn còn hy vọng, vì điều tôi vẫn ghi nhớ trong tâm hồn:
đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt, và lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn,
nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày, và đức thành tín của Người vô cùng cao cả.
Hồn tôi kêu lên: “Chúa là gia nghiệp của tôi, nên tôi luôn trông cậy nơi Người”.
Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người.
Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ.
Đó là Lời Chúa
Thánh vịnh đáp ca: Tv 79, 2ac. 3b. 5-7 (Đ. 4b)
X.1: Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe,
lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện,
xin biểu lộ quyền năng của Chúa,
và xin đến cứu độ chúng con. Đ.
Đ. Lạy Chúa, xin tỏ nhan thánh Chúa,
và chúng con sẽ được cứu độ.
X.2: Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh,
tới bao giờ Chúa còn thịnh nộ,
không nghe lời cầu khẩn của dân Ngài?
Cơm bánh Ngài nuôi chúng con chỉ là nước mắt,
và nước uống Ngài ban là dòng lệ tuôn trào.
Chúa để mặc chúng con cho lân bang chống đối,
để quân thù đàm tiếu cười nhạo chúng con. Đ.
Bài đọc II: Rm 8, 31b-39
Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma
Anh em thân mến, Nếu Thiên Chúa phù trợ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con của Người, nhưng đã trao nộp Con vì tất cả chúng ta, lẽ nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?
Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn? Chẳng lẽ là Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta nên công chính? Ai sẽ kết án chúng ta? Chẳng lẽ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay bắt bớ, gươm giáo chăng?
Như có lời chép: “Chính vì Ngài mà ngày ngày chúng con phải chết, chúng con như những con chiên bị mang đi giết”. Nhưng trong tất cả những điều ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay quỷ thần, dù hiện tại, tương lai hay bất cứ quyền lực nào, dù chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ thụ tạo nào, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa
Alleluia: 2Cr 1, 3b-4a
Alleluia. Chúc tụng Chúa Cha đầy lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, là Đấng ủi an chúng ta trong mọi nỗi gian truân. Alleluia.
Bài Tin Mừng: Mc 4, 35-41
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”. Rời đám đông dân chúng, các ông chở Người đi vì Người đang ở dưới thuyền; có nhiều thuyền khác cùng theo Người.
Một trận cuồng phong nổi lên, những lớp sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ; các môn đệ đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Người đứng dậy quát nạt gió và phán với biển: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ.
Người nói với các ông: “Sao các con nhát sợ thế? Các con chưa có đức tin sao?” Bấy giờ các ông kinh sợ và nói với nhau: “Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người?”
Đó là Lời Chúa
SUY NIỆM
Lạy Chúa, đại dịch đã làm cho đồng bào con “nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng”, nhiều người “tâm hồn tan nát hao mòn” và “không còn được bình an, đã quên mất niềm hạnh phúc”… Đồng cảm với đồng bào, chúng con “cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn con tan nát hao mòn”…
Gần hai năm mà dịch chưa tan, lại bùng phát nhiều lần làm tan hoang những thành phố lớn, tan tành nhiều gia đình khá giả, tan nát những cảnh cơ hàn… và chúng con linh cảm nó còn dài lâu… nhưng chúng con “luôn còn hy vọng, vì điều con vẫn ghi nhớ trong tâm hồn: đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt, và lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn, nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày, và đức thành tín của Người vô cùng cao cả.”
Lạy Chúa, “Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người.” Nên chúng con tin và tuyên xưng “Nếu Thiên Chúa phù trợ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta?”,
chúng con khẩn cầu “Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe,
lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện,
xin biểu lộ quyền năng của Chúa,
và xin đến cứu độ chúng con…”
và con kêu lên trong khiếp sợ như oán trách “Lạy Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”…
Lạy Chúa Giêsu, quyền năng Chúa vượt trên tự nhiên, gió bảo… xin hãy phán với đại dịch : “Hãy im đi, hãy lặng đi” mà cứu chúng con, những người “yếu tin” và “chết nhát”. Xin hãy ra tay để dịch bệnh “ngưng, lặng như tờ”. Amen.
Đọc tiếp »

Thư chung HĐGMVN, 15/10/2020 :


“3. Từ khi thiết lập Hàng Giáo Phẩm tới nay, dù phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách, Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam vẫn luôn duy trì sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ, cũng như giữ gìn sự hiệp thông trong Giáo Hội tại quê nhà. Mỗi người chúng ta cần ý thức đóng góp phần mình vào việc xây dựng sự hiệp thông đó như thánh Phaolô kêu gọi: "Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Pl 2,2-4).
Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cũng rất quan tâm đến những lệch lạc trong đời sống đức tin nơi một vài phong trào đạo đức, có thể do thiếu hiểu biết giáo lý, hoặc do những bất cập trong các hoạt động mục vụ tại một số giáo xứ. Vì thế, xin anh em linh mục, với đức ái mục tử, hãy nỗ lực đồng hành với anh chị em trong các giáo xứ nhằm giúp họ trở thành những môn đệ và tông đồ thực thụ của Đức Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của tất cả mọi người (x. Ga 14,6).
4. Hiệp thông trong Giáo Hội là để "cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống" (Kinh Đức Mẹ La Vang). Thật vậy, "vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô" (Hiến chế Mục Vụ, 1). Với tinh thần đó, trong những ngày này, chúng tôi kêu gọi anh chị em tích cực tham gia vào việc cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Trung. Đồng thời, để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, chúng ta hãy tuân thủ những quy định về y tế và góp phần với toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh.”
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHỮA LÀNH

Trong Mùa Đại Dịch - Chúa nhật 17/10/2021
Ca nhập lễ: Is 53, 4
Chúa đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta,
chính Người đã gánh vác những đau khổ của chúng ta.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy,
là Đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn;
chúng con tin tưởng nài xin Chúa
thương nhìn đến những người đang đau khổ,
cho kẻ đã qua đời được nghỉ yên,
và an ủi những ai đang ưu phiền,
xin Chúa chữa lành các bệnh nhân
và ban bình an cho người đang hấp hối,
xin ban sức mạnh cho các nhân viên y tế,
ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo
và lòng can đảm
để đến với mọi người trong yêu thương,
nhờ đó chúng con được cùng nhau
tôn vinh Danh thánh Chúa.
Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Lời nguyện Tiến lễ
Lạy Chúa, trong cơn gian nan nguy khốn,
chúng con dâng lên Chúa hiến lễ này, xin Chúa thương nhận
và dùng quyền năng làm cho những của lễ này
trở nên nguồn ơn chữa lành và mang lại bình an cho chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Lời nguyện Hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con linh dược đem lại sự sống đời đời,
xin cho chúng con nhờ bí tích này,
được vui mừng lãnh nhận ơn chữa lành trọn vẹn trên trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Phép lành cuối lễ:
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Đ: Và ở cùng cha.
(Lời nguyện trên dân chúng)
Lạy Chúa, Chúa bảo vệ những ai trông cậy vào Chúa,
xin chúc lành, gìn giữ, che chở và hướng dẫn đoàn dân Chúa đây, để khi thoát khỏi tội lỗi và mọi tấn công của địch thù,
dân Chúa luôn mãi sống trong tình yêu Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Thứ bảy, Tuần XXVIII-Mùa TNĐọc tiếp »

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Thứ sáu, Tuần XXVIII-Mùa TNĐọc tiếp »

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA SỐNG ĐỨC TIN THỜI ĐẠI DỊCHĐọc tiếp »

SỐNG ĐỨC TIN THỜI ĐẠI DỊCH

"Theo thông lệ, Hội đồng giám mục họp Hội nghị thường niên kỳ II vào tháng 10 hằng năm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và khó lường, chúng tôi không thể họp mặt trực tiếp, thay vào đó là Hội nghị trực tuyến. Từ Hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân ái trong Chúa Kitô, đồng thời xin chia sẻ với anh chị em một số gợi ý và đề nghị cho đời sống đức tin của chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay.
…Trong mùa dịch, mọi người trong gia đình có cơ hội ở gần nhau nhiều hơn, vì thế anh chị em hãy củng cố việc cầu nguyện sớm tối, lần hạt Mân Côi trong gia đình, nhờ đó mọi người trong nhà gắn kết với nhau hơn trong Chúa, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay như thánh Phaolô khuyên dạy: “Hãy vui mừng vì có niềm hi vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và hãy chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).
Cùng với cầu nguyện là chay tịnh. Trong thời dịch bệnh, mọi người phải chấp nhận những hạn chế về ăn uống, vui chơi giải trí. Thay vì chỉ coi đó như sự bó buộc phải chịu, chúng ta hãy nhìn những hạn chế đó như cơ hội sống chay tịnh để hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, và cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chiến đấu với bệnh tật...
Mùa Chay hằng năm là thời gian chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh. Cũng vậy, khi chúng ta sống trong mùa dịch như sống Mùa Chay, điều đó không có nghĩa là sống trong u buồn và chán nản nhưng là sống trong ánh sáng và niềm hi vọng phục sinh: sự sống sẽ chiến thắng sự chết, ánh sáng sẽ xua tan tăm tối. Với ý hướng đó, chúng tôi đề nghị:
- Chúa nhật 17 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC XIN ƠN CHỮA LÀNH MÙA ĐẠI DỊCH. Các Tòa giám mục sẽ thông báo cho giáo dân trong Giáo phận chương trình cụ thể của Ngày Cầu Nguyện này.
- Thứ Sáu 22 tháng 10 là NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY (như Thứ Sáu Tuần Thánh), mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch.
Ước mong anh chị em tham dự những ngày này cách tích cực, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, xin cho mọi người sớm thoát cơn đại dịch và vui hưởng cuộc sống an lành. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ Giáo Hội, “nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an” (1Cr 1,3).
Làm tại Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2021
Chủ tịch HĐGMVN
(ấn ký)
TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng thư ký
(đã ký)
GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm


Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.