Ads 468x60px

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI Ở VỚI CHÚNG TA…

Lc 1:
1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
He was in the beginning with God.
All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race; the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.
He was not the light, but came to testify to the light.
The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him.
He came to what was his own, but his own people did not accept him.
But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation nor by human choice nor by a man's decision but of God.
And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth.
John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.'"
From his fullness we have all received, grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him.
Đọc tiếp »

NGÀY 31-12, TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINHĐọc tiếp »

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

1 Ga 3:

1Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
- mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
21Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22Và bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.
Beloved, we are God's children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.
Beloved, if (our) hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him.
And his commandment is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us.
Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit that he gave us.
Đọc tiếp »

Tông huấn "NIỀM VUI của TÌNH YÊU" (số 13) :

"Từ cuộc gặp gỡ chữa lành được nỗi cô đơn này (đó là nỗi ưu tư của người đàn ông đi tìm cho mình “một trợ tá tương xứng” (St2,18-20), khả dĩ lấp đầy được nỗi cô đơn bức bối mà sự gần gũi của các loài vật và mọi thụ tạo cũng không khỏa lấp được-số 12), phát sinh sự sống mới và gia đình. Và sau đây là chi tiết thứ hai mà chúng ta có thể ghi nhận: Ađam, vốn cũng là con người của mọi thời đại và của tất cả mọi vùng miền trên hành tinh này của chúng ta, cùng với vợ mình, khai sinh một gia đình mới, như Đức Giêsu đã nhắc lại bằng cách trích dẫn sách Sáng thế: “Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (Mt19,5; cf. St 2,24).
Động từ “gắn bó”, trong nguyên ngữ Hipri, chỉ một sự hòa điệu sâu xa, một sự gắn bó cả về thể xác lẫn tâm hồn đến độ nó được dùng để diễn tả sự kết hiệp với Thiên Chúa: “Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó” (Tv 63,9), như tác giả thánh vịnh vẫn hát. Sự kết hợp hôn nhân như vậy gợi lên không chỉ trong chiều kích tính dục và thân xác mà còn cả trong sự trao hiến tình yêu tự nguyện. Kết quả của sự kết hợp này là “trở thành một xương một thịt”, hoặc bằng việc hai thân xác gắn chặt với nhau, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai con tim và đời sống và, có lẽ, nơi đứa con được sinh ra từ cả hai sẽ mang trong mình “cốt nhục” của cả cha lẫn mẹ, không chỉ về di truyền học mà cả về tâm linh nữa."
Đọc tiếp »

NGÀY 30-12, TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINHĐọc tiếp »

NIỀM VUI của TÌNH YÊU

"Đôi vợ chồng yêu thương và sinh sản đích thực là “tác phẩm điêu khắc” sống động (không phải ngẫu tượng điêu khắc bằng đá hay bằng vàng mà Thập giới cấm ngặt), có thể biểu tỏ được Thiên Chúa Đấng sáng tạo và cứu độ. Vì thế, tình yêu phong nhiêu mới có thể trở thành biểu tượng cho những thực tại thâm sâu bên trong Thiên Chúa (cf. St1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-5). Đó là lí do giải thích tại sao trình thuật sách Sáng Thế này, theo cái gọi là “truyền thống tư tế”, được đan dệt nên bởi những tầng lớp phả hệ khác nhau (cf. St4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-32; 25,1-4.12-17.19-26; 36): bởi vì khả năng sinh sản của đôi vợ chồng nhân loại là con đường mà lịch sử cứu độ diễn tiến.
Dưới ánh sáng này, mối quan hệ phong nhiêu của đôi vợ chồng trở thành một hình ảnh để khám phá ra và diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa, nền tảng trong cái nhìn Kitô giáo về Mầu nhiệm Thiên Chúa-Ba Ngôi, chiêm ngắm Thiên Chúa như là Cha, Con và Thánh Thần Tình Yêu. Thiên Chúa-Ba Ngôi là mầu nhiệm hiệp thông tình yêu, và gia đình là phản ảnh sống động của mầu nhiệm hiệp thông ấy. Những lời sau đây của thánh Gioan-Phaolô II soi sáng cho chúng ta: “Thiên Chúa trong mầu nhiệm thẳm sâu nhất của Ngài không đơn độc nhưng là một gia đình vì lẽ Thiên Chúa trong Ngài có Cha, có Con và có Yếu tính của gia đình, tức là Tình Yêu. Trong gia đình thần linh, tình yêu này chính là Chúa Thánh Thần”[1]. Như thế, gia đình không là điều gì xa lạ gì với chính yếu tính thần linh[2]. Khía cạnh tam vị này nơi cặp vợ chồng có một hình ảnh mới mẻ trong thần học của Phaolô khi thánh Tông đồ đặt gia đình trong tương quan với “mầu nhiệm” kết hợp giữa Chúa Kitô và Hội thánh (cf. Ep5,21-33)." (số 11)
[1] Phanxicô, Bài giảng trong Thánh lễ tại Puebla de los Angeles (28.01.1979), 2: AAS 71 (1979), 184.
[2] Cf. ibid.
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Cl 3:

12 Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.
16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.
Brothers and sisters: Put on, as God’s chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience,
bearing with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.
And over all these put on love, that is, the bond of perfection.
And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful.
Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.
And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Wives, be subordinate to your husbands, as is proper in the Lord.
Husbands, love your wives, and avoid any bitterness toward them.
Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord.
Fathers, do not provoke your children, so they may not become discouraged.
Đọc tiếp »

NGÀY 29-12, TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINHĐọc tiếp »

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

GIA ĐÌNH


“Noi gương Thánh Gia, chúng ta được mời gọi khám phá lại giá trị giáo dục của đơn vị gia đình: gia đình đòi hỏi phải được đặt trên nền tảng của tình yêu luôn tái tạo các mối quan hệ bằng cách mở ra những chân trời hy vọng. Trong gia đình, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiệp thông chân thành khi gia đình là nhà cầu nguyện, khi tình cảm nghiêm túc, sâu sắc và trong sáng, khi sự tha thứ chiếm ưu thế hơn lời nói, khi sự khắc nghiệt hàng ngày của cuộc sống được xoa dịu bằng sự dịu dàng dành cho nhau, và bằng sự thanh thản tuân theo thánh ý Chúa. Bằng cách đó, gia đình mở ra niềm vui mà Thiên Chúa ban cho tất cả những ai biết trao ban với niềm vui. Đồng thời, trong gia đình, chúng ta tìm thấy năng lượng tinh thần khi mở lòng ra với người khác, phục vụ anh em của mình, cộng tác để xây dựng một thế giới ngày càng mới mẻ và tốt đẹp hơn; do đó, có khả năng trở thành người đưa ra các kích thích tích cực.
Gia đình truyền giáo bằng gương sống. Đúng vậy, trong mỗi gia đình đều có những vấn đề, và đôi khi có cả những cuộc cãi vã. “Thưa cha, con đã cãi nhau với người này, người kia trong gia đình…” - chúng ta là con người, chúng ta yếu đuối, và tất cả chúng ta đều có lúc đi đến chuyện chiến đấu với nhau trong gia đình. Tôi muốn nói với anh chị em một điều: nếu chúng ta chiến đấu trong gia đình, đừng kết thúc một ngày mà không làm hòa. “Vâng, tôi đã có một cuộc chiến”, nhưng trước khi một ngày kết thúc, hãy làm hòa. Và bạn có biết tại sao không? Vì chiến tranh lạnh kéo dài đến tận ngày hôm sau rất nguy hiểm. Nó không giúp ích gì. Và rồi, trong gia đình có ba chữ, ba chữ mà chúng ta luôn phải giữ: “xin phép”, “cảm ơn”, và “ xin lỗi”. “Xin phép”, để không xâm phạm cuộc sống của người khác. “Tôi có thể làm điều đó không? Làm như thế có được không?”. Hãy xin phép chứ đừng gây áp lực. “Xin phép” là từ đầu tiên. Từ thứ hai là “cảm ơn” vì rất nhiều sự giúp đỡ, rất nhiều sự phục vụ mà chúng ta thực hiện trong gia đình. Luôn luôn cảm ơn. Lòng biết ơn là máu của một tâm hồn cao thượng. Hãy cảm ơn. Và sau đó, câu khó nói nhất là “Xin lỗi”. Bởi vì chúng ta luôn làm những điều xấu và không ít lần có ai đó cảm thấy bị xúc phạm vì điều chúng ta làm. “Tôi xin lỗi”. Đừng quên ba từ: “xin phép”, “cảm ơn”, và “xin lỗi”. Nếu trong môi trường gia đình có ba chữ này thì gia đình đó ổn.” (ĐTC Phanxicô, 27/12/2020)
Đọc tiếp »

28/12 CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO

lễ kính
Mt 2
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : 18 Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
Suy niệm
Sợ sệt và ích kỷ, Hêrôđê thực hiện cuộc tàn sát trẻ thơ : “sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống”, làm cho “tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình...” Ngày nay cũng vì ích kỷ, lo sợ cho sự an toàn và thoải mái của mình mà nhiều trẻ thơ bị giết hại từ trong lòng mẹ, nhiều khi bởi chính người mẹ...
Lạy Chúa, xin chúc lành và ban ơn cho những người mẹ cầu khẩn và ước ao sinh con; xin thức tỉnh những ai sống theo nền “văn minh sự chết”, giúp họ xây dựng xã hội “văn minh tình thương” và gia đình là cái nôi của sự sống... Amen.
When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been deceived by the magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity two years old and under, in accordance with the time he had ascertained from the magi. Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet: A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation; Rachel weeping for her children, and she would not be consoled, since they were no more.
Đọc tiếp »

GIA ĐÌNH : KHÔNG PHẢI TÔI TRƯỚC…


“…Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, là người trong bài Tin Mừng hôm nay nói với Chúa Giêsu: “cha con và mẹ đây đã tìm kiếm con” (Lc 2,48). “Cha con và mẹ đây”; chứ không phải là “Mẹ và cha con đây”. Nghĩa là không phải “tôi” trước đã, rồi mới đến “bạn”! Chúng ta hãy tìm hiểu điều này: “bạn” trước rồi mới đến “tôi”. Trong ngôn ngữ của tôi, có một tính từ dành cho những người thích đặt chữ “tôi” trước chữ “bạn”: “Tôi, bản thân tôi và tôi, vì bản thân và lợi ích của tôi”. Nhiều người thích thế này - đầu tiên là “tôi” rồi sau đó mới đến “bạn”. Không, trong Thánh Gia, trước tiên là “bạn” rồi mới đến “tôi”.
Để bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình, cần phải chống lại chế độ độc tài của cái “tôi” - khi cái “tôi” được thổi phồng lên. Thật nguy hiểm khi thay vì lắng nghe nhau, chúng ta lại đổ lỗi cho nhau về những lỗi lầm; thật đáng âu lo khi, thay vì thể hiện sự quan tâm dành cho nhau, chúng ta lại tập trung vào những nhu cầu của chính mình; khi thay vì đối thoại, chúng ta tự cô lập mình với điện thoại di động - thật buồn trong bữa ăn tối trong một gia đình khi mọi người sử dụng điện thoại di động của riêng mình mà không nói chuyện với nhau, tất cả mọi người nói chuyện trên điện thoại của họ; thật đáng âu lo khi chúng ta buộc tội lẫn nhau, luôn lặp đi lặp lại những cụm từ giống nhau, diễn lại một cảnh cũ mà mỗi người đều muốn dành phần phải về mình và điều đó luôn kết thúc trong một sự im lặng lạnh lùng, sự im lặng mà anh chị em có thể cắt bằng một nhát dao, thật lạnh lùng, sau cuộc tranh cãi trong gia đình. Điều này thật kinh khủng, thực sự kinh khủng!
Tôi nhắc lại một lời khuyên: đó là buổi tối, khi mọi chuyện đã kết thúc, hãy luôn làm hòa với nhau. Đừng bao giờ đi ngủ mà không làm hòa, nếu không sẽ xảy ra “chiến tranh lạnh” vào ngày hôm sau! Và điều này thật nguy hiểm vì nó tạo ra một loạt những lời mắng mỏ, một loạt những lời oán giận. Thật không may, đã bao nhiêu lần, xung đột bùng nổ và phát triển trong các bức tường trong gia đình do thời gian im lặng kéo dài và do sự ích kỷ không được kiểm soát! Đôi khi nó thậm chí kết thúc bằng bạo lực thể chất và đạo đức. Điều này làm xói mòn sự hòa hợp và giết chết gia đình. Chúng ta hãy hoán cải bản thân và chuyển từ “tôi” thành “bạn”. Điều cần phải chiếm vị trí quan trọng hơn trong một gia đình là “bạn”. Và làm ơn, mỗi ngày, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện một chút - nếu anh chị em có thể cố gắng được - để chúng ta cầu xin Chúa ban cho ân sủng bình an. Và tất cả chúng ta hãy cam kết chính mình - cha mẹ, con cái, Giáo Hội, xã hội - để nâng đỡ, bảo vệ và gìn giữ gia đình vốn là kho báu của chúng ta!
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người phối ngẫu của Thánh Giuse, mẹ của Chúa Giêsu, bảo vệ gia đình chúng ta.” (ĐTC Phanxicô, 26/12/2021)
Đọc tiếp »

THƯ MỤC VỤ NĂM MỚI 2022 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN


 
 Đọc tiếp »

NGÀY 28-12: CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠOĐọc tiếp »

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

ĐẾN AI CẬP 2014


Ngày 28/12 là lễ các thánh Anh Hài, Phúc Âm kể lại việc các trẻ thơ Bêlem bị giết, còn Chúa mới ra đời phải trốn sang Aicập, hồi tưởng lại dịp may có đến Aicập cách đây 7 năm, chắc một lần trong đời.
Aicập được nhắc đến trong Thánh Kinh với những biến cố đau thương của Dân Chúa : Giuse bị bán làm tôi mọi trở thành tể tướng Aicập, đưa cha già Giacóp và anh em qua tị nạn đói kém khoảng năm 1700 trước công nguyên, khi ông chết thì Dân Chúa bị làm nô lệ dài đến 430 năm, cuối thời họ giết con trai Dothái, bé Môsê (Maisen) được cứu và trở thành cứu tinh dân tộc… Sau công nguyên thì Hài Nhi Giêsu phải tị nạn Aicâp trước khi trở về Nazareth…
Đến Aicập cũng gặp rắc rối khi có anh chàng cứ vòi tiền tại kim tự tháp, may mà mình to con hơn anh ta nên không sao. Tội nghiệp ! xưa văn minh hùng mạnh mà nay nhiều trẻ thơ và người nghèo mù chữ xin từng đồng, từng cây kẹo nơi túi người du lịch, nhưng cũng có người tốt bụng ở tiệm Moses, khi biết mình là linh mục VN tặng một tràng hạt quí, còn lần chuỗi cho đến nay… Aicập là nơi linh thiêng với bụi cây bóc cháy Môsê gặp Chúa, nay là chỗ tu viện Chính Thống giáo rất lớn, từ đây đi bộ rồi cưỡi lạc đà leo núi Sinai, ngắm nhìn nơi hùng vĩ Môsê nhận Mười Điều Răn, cầu nguyện nơi nhà nguyện đỉnh núi… có chỗ chật quá lạc đà đi không được phải leo bộ, lên xuống hết cả ngày, mua cây gậy leo núi và mang theo lương thực tự cấp…
Ngồi trên xe thấy sông Nin cũng nhỏ hẹp, vô viện bảo tàng coi xác ướp phải qua một hàng xe tăng như chiến tranh… ghé tiệm mua bức tranh Thánh Gia trốn sang Aicập bằng giấy papyrus, giấy viết Kinh Thánh làm kỷ niệm; tại biển Đỏ lại gặp sự cố vì mưa lở đá kẹt đường phải ở lại dài thêm, tưởng hết đường về, xuống nhúng nước biển xưa chôn vùi chiến binh Pharaon rồi “vượt biển Đỏ khô chân” bằng xe bus chạy qua đường hầm xuyên biển… Tất cả làm sống lại lịch sử cứu độ, nay nhờ Facebook lưu giữ và nhắc lại biến cố lịch sử này để tạ ơn…
Đọc tiếp »

GIA ĐÌNH (ĐTC Phanxicô, 26/12/2021)
“Anh chị em thân mến, chào anh chị em,
Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Gia Thất Nagiarét. Thiên Chúa đã chọn một gia đình khiêm tốn và đơn sơ để đến ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy ngạc nhiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mầu nhiệm này, đồng thời nhấn mạnh hai khía cạnh cụ thể cho gia đình chúng ta.
Thứ nhất: gia đình là câu chuyện mà chúng ta bắt nguồn từ đó. Mỗi người trong chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình. Không ai trong chúng ta được sinh ra một cách kỳ diệu, với một cây đũa thần. Tất cả chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình và gia đình là câu chuyện mà chúng ta bắt nguồn từ đó. Bài Tin Mừng của Phụng Vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả Chúa Giêsu cũng là con trai của một câu chuyện gia đình. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đi lên thành Giêrusalem với Đức Maria và Thánh Giuse để mừng Lễ Vượt Qua; sau đó Người làm cho cha mẹ mình lo lắng khi các ngài không tìm thấy Người; và khi các ngài tìm lại được Chúa Giêsu, thì Người trở về nhà với các ngài (x. Lc 2,41-51). Thật đẹp khi thấy Chúa Giêsu chen vào trong vòng xoáy tình cảm gia đình vốn được sinh ra và lớn lên trong sự âu yếm và quan tâm của cha mẹ Ngài.
Điều này cũng quan trọng đối với chúng ta: chúng ta đến từ một câu chuyện bao gồm những ràng buộc của tình yêu thương, và con người chúng ta ngày nay được sinh ra không hẳn từ những của cải vật chất mà chúng ta sử dụng cho bằng từ tình yêu mà chúng ta đã nhận được, từ tình yêu thương trong lòng gia đình. Chúng ta có thể không được sinh ra trong một gia đình ngoại thường, một gia đình không có vấn đề, nhưng đây là câu chuyện của chúng ta – mọi người đều phải nghĩ: đây là câu chuyện của tôi - đây là cội nguồn của chúng ta: nếu chúng ta cắt đứt chúng, cuộc sống sẽ khô héo! Chúa không tạo ra chúng ta như những người lữ hành đơn độc, mà là những người cùng sánh bước bên nhau. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện cùng Người cho gia đình của chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và muốn chúng ta ở bên nhau: biết ơn, liên đới, và có khả năng giữ gìn cội nguồn của chúng ta. Chúng ta cần nghĩ về điều này, về câu chuyện của chính mình.
Khía cạnh thứ hai: chúng ta cần học cách trở thành một gia đình mỗi ngày. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng ngay cả trong Thánh Gia, mọi việc cũng không suôn sẻ: có những rắc rối bất ngờ, lo lắng, và đau khổ. Thánh Gia như trên các tranh ảnh thánh không tồn tại. Đức Maria và Thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu và lo lắng tìm kiếm ngài, chỉ ba ngày sau mới tìm thấy Ngài. Và khi ngồi giữa các thầy dậy trong Đền thờ, Ngài trả lời rằng Ngài phải lo toan công việc của Cha mình, Đức Maria và Thánh Giuse không hiểu. Các ngài cần thời gian để tìm hiểu con trai mình.
Đối với chúng ta cũng vậy: mỗi ngày, các gia đình cần học cách lắng nghe nhau để hiểu nhau, để cùng nhau tiến bước, cùng nhau đối mặt với những mâu thuẫn và khó khăn. Đó là một thử thách hàng ngày và thử thách ấy được vượt qua bằng thái độ đúng đắn, thông qua những hành động đơn giản, quan tâm đến các chi tiết trong các mối quan hệ của chúng ta. Và điều này cũng giúp chúng ta rất nhiều để nói chuyện với nhau trong gia đình, nói chuyện tại bàn ăn, đối thoại giữa cha mẹ và con cái, và đối thoại giữa anh chị em với nhau. Nó giúp chúng ta trải nghiệm nguồn gốc gia đình của chúng ta đến từ ông bà mình. Hãy đối thoại với ông bà!” (ĐTC Phanxicô, 26/12/2021)
Đọc tiếp »

NGÀY 27-12: THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNGĐọc tiếp »

1Ga 1:

1Anh em thân mến,
điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
2Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời :
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
3Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.
4Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
Beloved; what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands concerns the Word of life--
for the life was made visible; we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life that was with the Father and was made visible to us--
what we have seen and heard we proclaim now to you, so that you too may have fellowship with us; for our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ.
We are writing this so that our joy may be complete.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

XIN THÁNH GIA THÁNH HOÁ GIA ĐÌNH


THÁNH THI KINH SÁNG
Muôn lạy Chúa Giê-su,
Lạy Thánh Mẫu nhân từ,
Và Giu-se thánh cả,
Xin dâng kính bài thơ.
Ôi nhà Chúa rạng ngời
Hoa đức hạnh nở tươi,
Đây nguồn ơn suối phúc
Tuôn chảy bốn phương trời.
Thiên sứ đều run sợ
Chiêm ngưỡng Chúa Ngôi Hai
Mặc hình hài tôi tớ
Mà vâng lệnh loài người.
Thánh Giu-se hiền hậu
Điều khiển với chăm nom,
Đức Nữ Trinh từ mẫu
Phục vụ cả cha con.
Căn nhà tuy nghèo khổ,
Vượt trên mọi lâu đài,
Vì hồng ân cứu độ
Khởi đầu tại nơi đây.
Xin ba Đấng rủ tình
Ban phúc lộc trường sinh,
Xuống muôn vàn ơn thánh
Cho hết mọi gia đình.
Muôn lạy Chúa Ki-tô
Cho chúng con được nhờ
Cha mẹ Ngài dẫn dắt
Vào cõi sống ngàn thu.
THÁNH THI KINH Sách PhanNgây ngất êm đềm khi tưởng nhớ
Ngôi nhà nếp sống kẻ thường dân,
Giê-su Cứu Chúa, Người trầm lặng,
Vui cảnh đơn sơ thú thanh bần.
Học nghề thợ mộc với cha nuôi,
Tháng năm khôn lớn, ẩn xa đời,
Đồng lao cộng tác, Người chia sẻ
Nước mắt mồ hôi của kiếp người.
Đăm đăm khoé mắt, nhìn không mỏi,
Hạnh phúc một đời cạnh chồng con,
Bà phải gian nan mà sung sướng,
Mối tình thắm thiết, chẳng hao mòn.
Thánh Gia từng trải nỗi lầm than,
Xin rủ tình thương kẻ cơ hàn,
Đoái lại gian trần đầy đau khổ,
Cho người kêu khấn được ủi an.
Muôn tâu Thánh Tử, Ngài giáng thế
Nêu tấm gương đời thật trắng trong,
Cùng với Thánh Linh và Thánh Phụ
Vinh quang hiển trị mãi vô cùng.
Đọc tiếp »

LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM CĐọc tiếp »

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

LỄ GIÁNG SINH SÁNG 25-12-2021
Đọc tiếp »

LÊ BAN NGÀY 25-12 (LỄ GIÁNG SINH)

Đọc tiếp »

LỄ ĐÊM NOËL THỜI COVID

-Lễ đêm GS 2011 ở Roma với cả 1000 người…
-Nay 2021, cũng đêm linh thiêng ấy, lễ vừa xong với 7 người : 1 linh mục, 4 nữ tu, 1 giáo dân và 1 lương dân… (vùng vàng 10 người)
-chắc cũng bằng đêm Chúa ra đời : 3 người Thánh Gia và 4 mục đồng…
Tạ ơn Chúa vì có thể đây cũng đặc biệt một lần trong đời !
Đọc tiếp »

NOËL 2011 Ở RÔMA


Kỷ niệm một lần trong đời là dự lễ đêm Giáng Sinh 2011 tại đền thờ thánh Phêrô do ĐTC Bênêđictô 16 chủ tế. Phải có vé, vượt qua hàng rao an ninh, lễ xong về lại nhà nghỉ Phát Diệm gần 4 giờ sáng. Ngày 25/12 đến nghe ĐTC đọc thông điệp Giáng Sinh và ban phép lành cho thế giới, đi dạo Roma, nhưng vắng như 30 Tết VN, ai ở nhà náy, chỉ có khách du lịch, các nhà thờ cũng đóng cửa, đành ăn Noel một lẻ loi ngoài phố…
Cứ một mình đi chuyến xe bus 86 từ nhà nghỉ đến Roma, đi xa thì xuống tàu điện ngầm, đi gần thì lội bộ. Thăm đấu trường Colosseum nơi in máu các thánh tử đạo, nơi ĐTC đi đàng thánh giá mỗi tối Thứ Sáu Tuần Thánh, viếng những nơi có thánh tích, ăn ở quán Tàu trước đền thờ thánh Phêrô, rồi về nhà nghỉ... Roma thánh tích nhiều thật, đi mòn giầy mà chưa hết. Ở nhà nghỉ Phát Diệm gần tuần, đây là nơi các Giám mục VN hay trọ khi đến Roma, được vinh dự thánh Gioan Phaolôi II ghé thăm dâng lễ…
Nhớ Noel xưa, sống Noel nay. CHÚC MỪNG GIÁNG SINH MỌI NGƯỜI
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

NGÀY 24-12Đọc tiếp »

Lc 2:

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành vua Đa-vít gọi là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân : 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng :
14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled.
This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child,
and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people.
For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord. And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying:
Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests.
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.