Ads 468x60px

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Tv 91 >< COVID -19:

Tv 91 >< Covid -19:
1 Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2 hãy thưa với CHÚA rằng:
"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."

3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

5 Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,
cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

7 Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người,
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

8 Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân.
9 Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
12 và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

13 Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.

14 Chúa phán: "Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
15 Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại
lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16 cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban."

You who dwell in the shelter of the Most High,*
who abide in the shade of the Almighty,*
Say to the LORD, “My refuge and fortress,
my God in whom I trust.”
3He will rescue you from the fowler’s snare,
from the destroying plague,
4He will shelter you with his pinions,
and under his wings you may take refuge;
his faithfulness is a protecting shield.
5You shall not fear the terror of the night
nor the arrow that flies by day,
6Nor the pestilence that roams in darkness,
nor the plague that ravages at noon.
7Though a thousand fall at your side,
ten thousand at your right hand,
near you it shall not come.
8You need simply watch;
the punishment of the wicked you will see.
9Because you have the LORD for your refuge
and have made the Most High your stronghold,
10No evil shall befall you,
no affliction come near your tent.
11For he commands his angels with regard to you,

to guard you wherever you go.
12With their hands they shall support you,
lest you strike your foot against a stone.
13You can tread upon the asp and the viper,
trample the lion and the dragon.
14Because he clings to me I will deliver him;
because he knows my name I will set him on high.
15He will call upon me and I will answer;
I will be with him in distress;
I will deliver him and give him honor.
16With length of days I will satisfy him,
and fill him with my saving power.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.