Ads 468x60px

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A -Chúa Thăng Thiên

01/06/2014
Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A
Chúa Thăng Thiên
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Đó là lời Chúa.

Suy niệm
Chủ nhật 7 PS ( 1/6/2014)     CHÚA LÊN TRỜI.
          (CVTĐ 1, 1-11, Ep 1,17-23 . Mt 28,16-20 )
          Ngay sau khi Chúa Giê-su sống lại, Ngài đã về cùng Chúa Cha rồi. Tuy nhiên, Ngài vẫn còn hiện ra nhiều lần với các tông đồ trong khoảng 40 đêm ngày để củng cố lòng tin cho họ là Ngài đã sống lại và hiện đang sống. Sau 40 ngày đó , Ngài mới rời khỏi các ông mà lên trời .
          Lên trời là gì ?
          Theo ý định của Chúa Cha, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm Người để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của quỷ dữ nhờ sự đau khổ và cái chết của Ngài. Nay Chúa Giê-su đã sống lại vinh quang và đã hoàn tất công trình cứu chuộc mà Chúa Cha đã muốn cho Ngài thực hiện, thì Ngài trở về với Chúa Cha trong vinh quang.
          Vậy trời không phải là một nơi chốn nhưng là một tình trạng. Lên trời có nghĩa là từ nay Chúa Giê-su từ bỏ đời sống hữu hạn của con người để bước sang đời sống vô hạn của Thiên Chúa. Chúa Giê-su không còn hiện hữu cách hữu hình nhưng là vô hình. Chúa Giê-su không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, vào những điều kiện vật chất nữa. Từ nay, Ngài về cùng Thiên Chúa , sống với Thiên Chúa, sống cuộc sống với Thiên Chúa Ba Ngôi.
          Từ sự hiện diện này, Chúa Giê-su không xa rời chúng ta nhưng Ngài có thể hiện diện với chúng ta cách gần gũi hơn trước. Xưa khi còn sống, Ngài chỉ sống với các tông đồ ở Palestina. Ngày nay Ngài có thể hiện diện ở mọi nơi và với mọi người :”Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20 )
           Ngài còn hiện diện với chúng ta nơi sách Thánh, nơi bí tích Thánh Thể, nơi mỗi người và ở giữa mọi người :”Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, giữa họ”( Mt 18,20). Đó là điều an ủi cho chúng ta biết bao.
          Việc Chúa Giê-su về trời nhắc nhở chúng ta điều gì ?
          Trước hết Chúa Giê-su lên trời nhắc chúng ta nhớ rằng : ngoài cuộc sống trần gian này chúng ta còn có một quê hương khác là trời, là nơi Thiên Chúa ngự . Vì thế, chúng ta không được phép sa lầy trong cuộc sống này để chỉ vun quén cho nhiều của cải vật chất, hưởng thụ sa đà như cuộc sống đời này là vĩnh cữu bất diệt. Trái lại, phải biết sống yêu thương, phục vụ, chia sẻ nhất là những người nghèo khổ , bất hạnh. Như Chúa phán:” Nếu được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì”.(Mt 16,26).
          Chúa về trời trao cho chúng ta sứ mạng :”Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”( Mt 28,19).
          Không phải chúng ta chỉ lo nhìn trời như các Tông đồ xưa ( x CVTĐ 1, 11). Không phải chúng ta chỉ lo lên trời một mình, mà còn phải lo cho anh chị em chúng ta được biết Chúa, Yêu mến Chúa và tin theo Chúa nữa . Chúa cứu chuộc mọi người không trừ ai và Ngài muốn chúng ta cộng tác với Ngài để rao giảng Tin Mừng cho anh em chúng ta nữa .
Ngày Chúa lên trời còn được chọn làm ngày thế giới truyền thông.Năm nay ĐTC Phanxico chọn đề tài sứ điệp cho ngày truyền thồng : ”Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực”.Ai cũng biết phương tiện truyền thông ngày nay quá hiện đại và phát triển quá nhanh chóng, chúng ta cần phải sử dụng những phương tiện đó để phục vụ cho Tin Mừng yêu thương của Chúa Phục Sinh.Những phương tiện đó chính là  con dao hai lưỡi. Nó có thể chia rẽ con người , nhưng cũng có thể cỗ võ cho một nền văn hóa gặp gỡ đích thực .
Xin Chúa giúp chúng con trở thành những khí cụ hòa bình,hiệp nhất  để giúp mọi người sống yêu thương, chia sẽ, như  anh em sống chung một nhà, và là con của một Cha chung là Thiên Chúa tình yêu .
Lm. Giuse ĐInh Công Hạnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.