Ads 468x60px

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Lặp lại tiêu đề trong Excel 2003 khi in


1-Tôi có một bảng tính Excel XP gồm nhiều trang, tôi muốn tiêu đề được lặp lại ở các trang sau khi in ra thì làm thế nào?
Với một tài liệu có bảng biểu trong Word ở nhiều trang, việc lặp lại các tiêu đề của các trang thật đơn giản, bạn chỉ cần đặt con trỏ vào hàng tiêu đề, nháy vào thực đơn Table \ Table Properties chọn nhãn Row đánh dấu kiểm vào ô Repeat as header row at the top of each page, bấm OK là xong. Nhưng nếu trong bảng tính Excel việc tạo tiêu đề lặp lại cho các trang bảng tính không đơn giản. Để làm được điều này bạn làm theo hướng dẫn sau đây:
+Khởi động chương trình ExcelXP.
+Tạo một bảng tính gồm nhiều trang và nhập tiêu đề của bảng tính
+Nháy vào File\Page Setup.
+Nháy vào nhãn Sheet
+Trong ô Row to repeat at left bạn nháy vào nút bên phải
+Nháy vào hàng chứa tiêu đề văn bản muốn in.
+Bạn ấn OK.
+Để kiểm tra xem tiêu đề có hiển thị lặp lại trên các trang khác của bảng tính hay không bạn nháy vào thực đơn File chọn Print Preview bạn sẽ thấy tiêu đề trang.
Bây giờ bạn có thể in bảng tính với các tiêu đề được lặp lại ở các trang thật là thuận tiện./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.