Ads 468x60px

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Vài hình ảnh sinh hoạt Gia đình TVTM Cù Mi

I. BAN TRỊ SỰ GIA ĐÌNH TÁC VIÊN TIN MỪNG
1. Ông Tôma Trần Ngọc Thanh. Sinh năm 1945      Trưởng Cụm 5
2. Ông JB Nguyễn Văn Ấn.         Sinh năm: 1945     Thư ký Cụm
3. Ông Paul Nguyễn Hưởng         Sinh năm: 1948     Trưởng Gia đình TVTM Cù Mi
4. Bà Anna Nguyễn Thị Nhung    Sinh năm: 1965     Thư ký Gia đình TVTM Cù Mi.

II. TỔNG SỐ HỘI VIÊN: 30. Trong đó: 18 Nam, 12 Nữ


Gia đình Tác viên Tin Mừng Giáo xứ Cù Mi0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.