Ads 468x60px

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Hội Gia trưởng Giáo xứ Cù Mi

BAN TRỊ SỰ HỘI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ CÙ MI 2010-2014

1.  Pet Nguyễn Thiện Toàn       Sinh năm: 1952     Trưởng
2. Toma Lê Huy Châu              Sinh năm: 1961     Phó
3. Pet Nguyễn Thơm                Sinh năm: 1961      Phó
4. Jac Nguyễn Chín                  Sinh năm: 1965      Thư ký
5. Anre Trương Thanh Riệm    Sinh năm: 1958      Thủ quỹ
6. Jos Trần Văn Toán               Sinh năm: 1970       Ủy viên


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.