Ads 468x60px

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tháng Mân Côi

Tháng 10 - Tháng Mân Côi: 
-Giáo xứ Cù Mi khai mạc Tháng Mân Côi
-Các Giáo khu trong Giáo xứ Cù Mi đọc kinh liên gia.

--------------------------------------

HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI
Tác giả: Trần Đình Phan Tiến

Kinh Mân Côi không phải là kinh Lạy Cha, cũng không phải là kinh Kính Mừng và cũng không phải là kinh Sáng Danh. Càng không phải là sự lặp đi, lặp lại của những lời kinh trên. Cũng không phải là kinh để tôn sùng riêng Rất Thánh Mẹ Đồng Trinh, Vô Nhiễm Maria. Mà là một chuỗi lời kinh tổng hợp đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Hay nói cách khác kinh Mân Côi là một chuỗi kinh đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất. Hoàn hảo nhất trong mọi lời kinh.

Vâng ! thưa quý vị, điều nầy không phải mới mẻ gì đối với người công giáo, càng không mới mẻ gì đối với hàng giáo sĩ và tu sĩ, cách riêng là với những dòng tu được đặc cách để sùng kính và truyền bá “KINH MÂN CÔI ”, và hơn nữa điều nầy ai cũng biết. Vì sự bình dị, và sự phổ biến quá quen thuộc của lời kinh bình dân nhưng rất quan trọng trên.

Vì thế Kinh Mân Côi không phải là một sự đặc cách ngẫu nhiên cho dòng Đaminh, để bảo tồn, phát huy và truyền bá một cách có hiệu quả nhất.


Vâng ! Kính thưa quý vị, kinh Mân Côi không phải là con đường duy nhất đưa đến sự sống vĩnh cửu, nhưng trên đường nên thánh không thể thiếu vắng “ Kinh Mân Côi”. Kinh Mân Côi cũng không phải là “biết rồi khổ lắm nói mãi”.Nhưng kinh Mân côi là phương cách dễ dàng nhất, hiệu quả nhất cho việc trung tín với Lời Chúa, cho việc rao giảng Tin Mừng, như vậy có thể nói Kinh Mân Côi là nấc thang dẫn đến Nước Trời. Có vô số những dấu lạ, những ơn ích không thể kể hết đối với việc sùng kính kinh Mân Côi. Trong phạm vị bài chia sẻ nầy không thể nêu ra hết cũng như không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng chỉ xin là một hạt Mân Côi để tiếp nối trong sự nghiệp truuyền bá kinh Mân Côi.

Kinh Mân Côi, thường được nhắc nhớ trong tháng mười, vì tháng mười là tháng kế tiếp của tháng cuối cuả năm phụng vụ.

(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.