Ads 468x60px

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm B
Ngày 24/6/2012
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẦY GIẢ
PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66. 80
"Nó sẽ gọi tên là Gioan".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Đọc tiếp »

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Thánh lễ Tạ ơn tân Linh mục Thomas Nguyễn Văn Hiệp


Chúa nhật, ngày 17/6/2012. Thánh lễ Tạ ơn tân Linh mục
Thomas Nguyễn Văn Hiệp tại thánh đường Giáo xứ Cù Mi.
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Chúa Nhật 11 Thường Niên


Chúa Nhật 11 Thường Niên
Bài Đọc I: Êzêkien 17: 22-24 II2 Côrintô 5: 6-10
Phúc Âm
Mác-cô 4:26-34
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.
27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.
28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.
29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN, NGÀY 10/6/2012


Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đọc tiếp »

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012(Số 66)


LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI
 (Thánh vịnh 119, câu 105). 

CHÚA NHẬT 03-6-2012
 CHÚA BA NGÔI - B
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.