Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn THIẾU NHI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THIẾU NHI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

NỘI QUY THIẾU NHI THÁNH THỂ

NỘI QUY THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

Năm 1910, qua sắc lệnh Quam Singulari, Đức thánh giáo hoàng Pio X cho phép và cổ võ việc cho
các thiếu nhi được rước lễ sớm.
Năm 1917, đứng trước tình trạng tục hóa trong các trường học của nước Pháp, cha Bessière, dòng
Tên, đã thành lập Nghĩa Binh Thánh Thể để bảo vệ tâm hồn các thiếu nhi.
Nhìn thấy kết quả giáo dục tại Pháp của Nghĩa Binh Thánh Thể, 2 linh mục thuộc tu hội Xuân Bích
đã thành lập đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể đầu tiên tại Hà Nội năm 1929 và thành lập tại Huế và
Sàigòn năm 1931.
(XIN MỜI ĐỌC TIẾP)
Đọc tiếp »

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

THIẾU NHI

THIẾU NHI GIÁO XỨ CÙ MI
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.