Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn HĐMV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HĐMV. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

28 THÁNG 10: LỄ THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ, BỔN MẠNG CHA PHÓ XỨ CÙ MI (Simon Trần Quốc Được)


Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

CHÚA NHẬT NGÀY 13-11-2022: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, BỔN MẠNG HĐMV GIÁO XỨ

Đọc tiếp »

BTV HĐMV GX CÙ MI 2018-2022Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Tĩnh Huấn HĐMV GX Cù Mi nhân ngày Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam 15-11-2020 (Bổn mạng HĐMV)

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CÙ MI
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

LỄ TUYÊN THỆ HĐMV GX CÙ MI 2014-2018

Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.