Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

NGÀY 02-11-2023: Thánh lễ đồng tế cầu cho Tổ tiên, Ông bà và các Đẳng Linh hồn tại Đất thánh giáo xứ Cù Mi (Cha Phaolô Nguyễn Bá Huân-Chánh xứ, Cha Simon Trần Quốc Được- Phó xứ và Cha Phêrô Trần Ngọc Niên-Người con của giáo xứ Cù Mi )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.