Ads 468x60px

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng Gx Cù Mi lần thứ 136 (15/8/1887 - 15/8/2023)

Mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng Gx Cù Mi lần thứ 136 (15/8/1887 - 15/8/2023). Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, Hồng ân Thiên Chúa luôn tuôn đổ dồi dào xuống trên các bậc Tiền nhân đã có công kiến tạo giáo xứ và tất cả mọi người!!!
"Hail Mary, the full of Grace...Holy Mary, Mother of GOD, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen"
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.