Ads 468x60px

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

Ngày 29 tháng 7: Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ bắt buộc


Tiểu
sử
Mác-ta là chị của cô Ma-ri-a và ông La-da-rô ở Bê-ta-ni-a. Trong sách Tin Mừng, thánh nữ xuất hiện ba lần : lần thứ nhất trong bữa ăn ở Bê-ta-ni-a, khi cùng với cô em là Ma-ri-a tiếp đãi Đức Giê-su ; lần thứ hai khi ông La-da-rô được Chúa cho phục sinh, lúc đó thánh nữ đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-su ; và lần cuối trong bữa tiệc đãi Chúa Giê-su sáu ngày trước lễ Vượt Qua. Trong cả ba câu chuyện, ta luôn thấy thánh nữ đóng vai trò chủ nhà.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa, xưa Con Một Chúa đã gọi thánh La-da-rô trở lại cuộc sống từ trong huyệt mộ, và đã nhậm lời thánh nữ Mác-ta đến trú ngụ tại nhà của các ngài. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi chân thành phục vụ anh chị em, cũng trở nên xứng đáng như thánh nữ Ma-ri-a, được dưỡng nuôi nhờ suy niệm Lời Chúa. Chúng con cầu xin…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.