Ads 468x60px

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

MẸ NÚI CÚI

Cách ly dịch 3 năm thiếu 3 ngày, nay vào Sagon dự lễ tấn phong cha bạn làm Giám mục, ĐC Trác, trên đường đi, viếng Mẹ Núi Cúi lần đầu, cầu bình an năm mới, dâng sứ vụ mới…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.