Ads 468x60px

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ :

"Chúng ta biết có ba lần Chúa đến. Lần thứ ba ở giữa hai lần kia. Hai lần kia thật là rõ ràng, còn lần thứ ba ở giữa thì không. Lần đầu, Người xuất hiện trên mặt đất và ở với người phàm, như chính Người quả quyết, họ đã thấy và ghét Người. Còn lần cuối, mọi xác phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta và chúng sẽ nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu. Lần giữa thì ẩn khuất, chỉ có những ai được tuyển chọn mới thấy Người trong lòng mình, và linh hồn những người ấy được cứu độ. Vậy lần đầu, Người đến mang xác phàm và phận mỏng manh ; lần giữa, Người đến với thần khí và sức mạnh ; còn lần cuối, Người đến trong vinh quang và oai hùng.
Chính lần giữa là đường đưa từ lần đầu tới lần cuối : lần đầu, Đức Ki-tô cứu chuộc chúng ta, lần cuối Người sẽ làm cho chúng ta được sống, và lần giữa này, Người cho chúng ta được nghỉ ngơi và an ủi.
Nhưng, để đừng ai tưởng rằng những điều chúng tôi nói về lần giữa là chuyện bày đặt, xin các bạn hãy nghe chính Người nói : Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy..."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.